Učitelská praxe od 6.5. 2024

Učitelská praxe od 6.5. 2024

Učitelská praxe od 6.5. 2024
Během učitelské praxe mohou studenti pořizovat video záznam.

Natáčení studujících probíhá pouze u vybraných praxí předmětů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Zde uvádíme informace k nahrávání studujících na UČITELSKÉ PRAXI –⁠ praxe v programu Učitelství pro 2. stupeň základní školy, ev. pro střední školy v rámci navazujícího magisterského studia. Nahrávání studujících probíhá výhradně na fakultních školách. Záznam sleduje práci studujících se třídou ve formě audiovizuální nahrávky. Tento záznam slouží pro výukové a studijní účely studujících k reflexi praxe.

Proč jsou videa součástí reflexe praxe?

  • Podněcovat reflexi praxe s pomocí videozáznamu z vlastní výuky je velmi efektivní způsob, jak pomoci studentům*kám učitelství profesně růst.
  • Vidět sebe sama při vedení výuky přináší řadu specifických "aha" momentů a uvědomění, které se nemusí podařit vyvolat při zpětné vazbě od druhých.
  • Dopis pro rodiče