"Kdo si hraje, nezlobí!"

Na naší škole máme již dlouholetou tradici. Vždy v předvánočním čase pořádáme sportovně preventivní akci "Kdo si hraje, nezlobí!"

Žáci 2. stupně se svou třídou obchází jednotlivá stanoviště a pod vedením vyučujících plní různé sportovní disciplíny - např. hod na cíl, basketbalový driblink, fotbalové a florbalové střely na branku, volejbalová odbití, běh po schodech a další. Máme celkem 12 disciplín.

Ve druhé části potom žáci ve svých třídách vyplňují dotazník na dané téma - letos vztahy ve třídě a dále téma drogy. Třídní učitel potom dotazníky vyhodnotí a s výledky seznámí třídu.

Třetí část je slavnostní vyhlášení výsledků v tělocvičně školy, kde se shromáždí všichni žáci a vyučující. Součástí slavnostního vyhlášení je také kulturní program. Letos nám zazpívala 2 vánoční písně žákyně 9.A Denisa Karafiátová.

A jak to všechno dopadlo?

Třetí místo obsadila třída 9.A, druhá byla 9.B a vítězem se stala 8.A. Ceny pro vítěze předal žákům ředitel školy Mgr. Martin Petržela, který také všem popřál hezké Vánoce a úspěšný nový rok 2024.

Vítězná třída 8.A