3. místo ve šplhu mladších dívek

3. místo ve šplhu mladších dívek

3. místo ve šplhu mladších dívek
Naše dívky hrají nejen dobře florbal, ale také velmi dobře šplhají.

Ve středu 6.12. se na Střední škole polytechnické na Jílové ulici v Brně konalo  finále okresu Brno město a finále Jihomoravského kraje ve šplhu na tyči.

Naši školu zde reprezentovaly pouze mladší dívky, tým chlapců se z důvodu nemoci nemohl do soutěže zapojit. Dívky byly velmi úspěšné a obsadily 3. místo  jak ve finále města Brna, tak ve finále Jihomoravského kraje. 

Chválíme Nikitu Konvalinkovou a Míšu Drimlovou z 8.B a Nelu Martínkovou ze 7.A.