Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda
MO 73. ročník 2023/2024 pro 5. - 9. ročník

Milí žáci,

i v tomto školním roce máte možnost zúčastnit se 73. ročníku matematické olympiády. Soutěž v jednotlivých kategoriích probíhá ve dvou nebo třech kolech. Kategorie Z9 má školní, okresní a krajské kolo. Kategorie Z8,Z7,Z6,Z5 mají jen školní a okresní kolo. 

Žák, který chce soutěžit, se musí přihlásit také do systému OSMO, www adresu najdete na zadání úloh.

 http://osmo.matematickaolympiada.cz

Ve školním kole řeší žáci ve svém volném čase (doma) šest úloh. Zadání úloh a pokyny k soutěži  můžete  získat u paní učitelky Jitky Maradové nebo u vyučujících matematiky. Do dalších kol soutěže pak postupují jen žáci, kteří ve stanovených termínech odevzdají řešení alespoň čtyř úloh. Úspěšnými řešiteli školního kola budou ti soutěžící, kteří mají alespoň u čtyř úloh řešení hodnocena výborně nebo dobře. 

Termíny odevzdávání úloh ve školním kole:

Z5 a Z9  1. trojice úloh do 15. 11.2023, 2.trojice úloh do 5.1.2024

Z6 až Z8 : 1.trojice úloh do 19.1.2024, 2.trojice úloh do 1.3.2024

Úspěšní řešitelé se pak postupují do okresního kola MO:

Z5 a Z9 : 24. ledna 2023

Z6 až Z8 : 3. dubna 2023

Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchů v řešení.