Školská rada

Školská rada

Složení školské rady

Mgr. Jitka Maradová za pedagogy, předseda
PhDr. Karolína Severínová za zákonné zástupce žáků
Ing. Martin Schwab jmenován zřizovatelem MČ Brno - střed

 

Vyhlášení voleb 1.10.2020

Vyhlášení voleb
Výsledky hlasování z řad pedagogů
Výsledky hlasování z řad zákonných zástupců
Zápis o volbě ped. pracovníků do školské rady
Zápis o volbě zákonných zástupců do školské rady

Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon):