Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

ZÁSADY GDPR od 1.9.2019

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽÁKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A TŘETÍCH OSOB

ŽÁDOST O INFORMACI, ZDA  A  V  JAKÉM ROZSAHU JSOU ZPRACOVÁVÁNY OSOBNÍ ÚDAJE

Zásady

 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je jmenována JUDr. Iva Kuckirová, advokátka, zapsaná v ČAK pod č. 17063, se sídlem Starobrněnská 690/20, Brno, s e-mailovou adresou advokat@kklegal.cz, telefon +420 606 789 717. Tento poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů.