Zápis do mateřské školy

Zápis dětí do naší  mateřské školy v Brně na ulici Horní 16, (naše MŠ je s křesťanským zaměřením)

Zápis dětí do naší  mateřské školy v Brně na ulici Horní 16, na školní rok 2024/2025
(naše MŠ je s křesťanským zaměřením)

Webové stránky:  www.zshorni.cz
Počet volných míst: 10
Přihlášku získáte  od 15. 4. do 14. 5. 2024 na    www.zapisdoms.brno.cz

Pokud budete potřebovat přihlášku vytisknout v MŠ, možnost je 22.4. od 8,00 do 12,00 hod. nebo 3.5. od 10,00 do 15,30hod.

Možnosti příjem vyplněných přihlášek v termínu 13.5. a 14.5. 2024

- e-mailem skolka@zshorni.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze email!)
- poštou
- podání do schránky školy 
- do datové schránky školy:  c6bmj3u
- nebo osobně dle rezervačního systému (který naleznete na webových stránkách zapisdomsbrno.cz od 15. 4. 2024)  proběhne zápis  ve dnech 13.5. 2024 od 10:00 do 15:30  a 14.5. 2024 od 10:00 do 15:30 osobní předání dokumentů v budově mateřské školy v kanceláři.

 K přihlášce dodáte kopii:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz rodiče 
- doložení místa trvalého pobytu dítěte 
- doložení řádného očkování dítěte na přihlášce od lékaře
- průkaz zdravotního pojištění dítěte

V případě, že nebudou dodány všechny potřebné podklady v pořádku, nemůžeme žádost vyřídit a budete vyzváni k nápravě. Proto je nutné vyplnit pečlivě veškeré údaje v dokumentech a zkontrolovat jejich správnost a čitelnost – včetně telefonního čísla a mailové adresy pro komunikaci. Kontrola údajů zákonných zástupců v Občanských průkazech bude provedena při převzetí rozhodnutí o přijetí. 

 

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelem školy předloží ve lhůtě jenž ředitel školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno.

 

O výsledku přijímacího řízení a termínu vyzvednutí rozhodnutí budete informováni automaticky generovaným e-mailem.
S sebou vezměte občanský průkaz + kartičku pojištění dítěte.
Rozhodnutí si vyzvedne zákonný zástupce, který je v žádosti uveden jako kontaktní osoba.

Je možné si domluvit návštěvu s prohlídkou mateřské školy na emailu skolka@zshorni.cz