Zápis do mateřské školy

Zápis dětí do naší  mateřské školy

Zápis dětí do naší  mateřské školy v Brně na ulici Horní 16, na školní rok 2021/2022
(naše MŠ je s křesťanským zaměřením)

 

Webové stránky:  www.msuslunicek.estranky.cz
Počet volných míst: 10
Přihlášku získáte  od 1. 4. do 30. 4. 2021 na    www.zapisdoms.brno.cz

 

Možnosti odevzdání vyplněných přihlášek v termínu 3.5 a 4.5. 2021 pokud nebudete moci odevzdat přihlášku v tomto termínu (informujte se telefonicky na tel. č. 797 970 096)

 K přihlášce dodáte kopii:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz rodiče 
- doložení místa trvalého pobytu dítěte - rodiče napíší čestné prohlášení 
- doložení řádného očkování dítěte na přihlášce od lékaře
- kartičku pojištění dítěte

 

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelem školy předloží ve lhůtě jenž ředitel školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno.

 

O výsledku přijímacího řízení a termínu vyzvednutí rozhodnutí budete informováni automaticky generovaným e-mailem.

S sebou vezměte občanský průkaz + kartičku pojištění dítěte.

Rozhodnutí si vyzvedne zákonný zástupce, který je v žádosti uveden jako kontaktní osoba.