Školní poradenské pracoviště

Pracovníci školního poradenského pracoviště:

Výchovná poradkyně - PaedDr. Marie Dejmalová
Konzultační hodiny: středa 11.50 - 12.35

Metodik prevence  - Mgr. Čuperová Martina
Konzultační hodiny: úterý 11.50 - 12.35

Speciální pedagog - Mgr. Laicmanová Antonie, kontaktní pracovník pro ŠPZ
Konzultační hodiny: pondělí 15.00 - 17.00, středa 14.00 - 16.00, čtvrtek 14.00 - 15.00

Školní psycholog - Mgr.  Kristýna Študlarová (mobil 702 159 319)

Konzultační hodiny: středa 13.00 - 16.00, čtvrtek 13.00 - 16.00

Kontakt

Tel.: 543 214 361
Konzultace jsou možné po předchozí domluvě i v jiném termínu.

Na naší škole pracuje od školního roku 2006/2007 školní poradenské pracoviště, které usnadňuje spolupráci mezi rodinou a školou.

Zaměření poradenských služeb:

Informace pro rodiče

 

Jak poznám, že má dítě problémy s alkoholem nebo drogou?

- ztráta peněz a věcí ve vaší domácnosti, nepřiměřené reakce dítěte, snaha změnit téma rozhovoru, u drog rozšířené zorničky

Jak poznám, že je dítě šikanováno?

- nechuť k jídlu, nechuť jít do školy, neklidný spánek, častá ztráta věcí, žádá si více peněz, má poškozené věci, může mít i zranění, chce zůstávat doma

Jak mám postupovat?

- spolupráce se školou, spolupráce s odborníky:

  1. Pedagogicko-psychologická poradna Sládkova 45, Brno tel.: 548 526 802
  2. PhDr. Marcela Halířová - dětská psycholožka - Tomešova 1, Brno tel.: 543 210 343
  3. Střediska výchovné péče v Brně:
    Veslařská 252, tel. 543 216 685
    Bořetická 2, tel. 544 234 629
    Kamenomlýnská 2, tel. 549 240 166.

 


 

Další informace pro rodiče

Důležité termíny pro přijetí na střední školy a gymnázia 2023

Informace o přijímacím řízení na střední školy 2023

Omlouvání absence žáka

Minimální preventivní program pro školní rok 2022/23

Návrh výchovných opatření