Školní poradenské pracoviště

Pracovníci školního poradenského pracoviště:

Výchovná poradkyně - PaedDr. Marie Dejmalová
Konzultační hodiny: pondělí 11.50 - 12.35, úterý 11.50 - 12.35

Metodik prevence  - Mgr. Čuperová Martina
Konzultační hodiny: čtvrtek 10.55 - 11.40

Speciální pedagog - Mgr. Laicmanová Antonie, kontaktní pracovník pro ŠPZ
Konzultační hodiny: pondělí 14.00 - 16.00, středa 13.00 - 15.00, čtvrtek 15.00 - 16.00

Školní psycholog - Mgr.  Kristýna Študlarová (mobil 702 159 319)

Konzultační hodiny: pondělí 13.00 - 15.00,  čtvrtek 10.00 - 12.00

Kontakt

Tel.: 543 214 361
Konzultace jsou možné po předchozí domluvě i v jiném termínu.

Na naší škole pracuje od školního roku 2006/2007 školní poradenské pracoviště, které usnadňuje spolupráci mezi rodinou a školou.

Zaměření poradenských služeb:

Informace pro rodiče

 

Jak poznám, že má dítě problémy s alkoholem nebo drogou?

- ztráta peněz a věcí ve vaší domácnosti, nepřiměřené reakce dítěte, snaha změnit téma rozhovoru, u drog rozšířené zorničky

Jak poznám, že je dítě šikanováno?

- nechuť k jídlu, nechuť jít do školy, neklidný spánek, častá ztráta věcí, žádá si více peněz, má poškozené věci, může mít i zranění, chce zůstávat doma

Jak mám postupovat?

- spolupráce se školou, spolupráce s odborníky:

  1. Pedagogicko-psychologická poradna Sládkova 45, Brno tel.: 548 526 802
  2. PhDr. Marcela Halířová - dětská psycholožka - Tomešova 1, Brno tel.: 543 210 343
  3. Střediska výchovné péče v Brně:
    Veslařská 252, tel. 543 216 685
    Bořetická 2, tel. 544 234 629
    Kamenomlýnská 2, tel. 549 240 166.

Minimální preventivní program

Informace o přijímacím řízení