Školní poradenské pracoviště

Na naší škole pracuje od školního roku 2006/2007 školní poradenské pracoviště, které usnadňuje spolupráci mezi rodinou a školou.

Zaměření poradenských služeb:

Pracovníci školního poradenského pracoviště:

 • Zástupkyně ředitele školy - Mgr. Lenka Sklenářová
 • Výchovná poradkyně - PaedDr. Marie Dejmalová
  Konzultační hodiny: pondělí 11.50 - 12.35, úterý 11.50 - 12.35
 • Metodik prevence  - Mgr. Čuperová Martina
  Konzultační hodiny: pátek 12.45 - 13.30
 • Speciální pedagog - Mgr. Laicmanová Antonie - koordinátor pro spolupráci se SPZ
  Konzultační hodiny: pondělí13.00 - 14.00, úterý 12.00 - 14.30, pátek 13.00 - 14.30
 • Školní psycholog - Mgr. Aneta Kuncová
 • Konzultační hodiny - pondělí 14.00 - 15. 30, úterý 14.00 - 15.00

 

 

 

 

 

Kontakt

Tel.: 543 214 361
Konzultace jsou možné i kdykoliv jindy po předchozí domluvě.

Informace pro rodiče

 

Jak poznám, že má dítě problémy s alkoholem nebo drogou?

- ztráta peněz a věcí ve vaší domácnosti, nepřiměřené reakce dítěte, snaha změnit téma rozhovoru, u drog rozšířené zorničky

Jak poznám, že je dítě šikanováno?

- nechuť k jídlu, nechuť jít do školy, neklidný spánek, častá ztráta věcí, žádá si více peněz, má poškozené věci, může mít i zranění, chce zůstávat doma

Jak mám postupovat?

- spolupráce se školou, spolupráce s odborníky:

 1. Pedagogicko-psychologická poradna Sládkova 45, Brno tel.: 548 526 802
 2. PhDr. Marcela Halířová - dětská psycholožka - Tomešova 1, Brno tel.: 543 210 343
 3. Střediska výchovné péče v Brně:
  Veslařská 252, tel. 543 216 685
  Bořetická 2, tel. 544 234 629
  Kamenomlýnská 2, tel. 549 240 166.

Informace o přijímacím řízení.
Minimální preventivní program