Přípravný kurz

Přípravný kurz

Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky

ZŠ Horní 16 Vám opět nabízí kurz, který pomáhá dětem s přípravou na školní docházku.

Úkolem kurzu bude připravit děti na školu tak, aby jejich start byl co možná bezproblémový, tj. bez strachu z neznámého prostředí, z neznámých lidí, z pocitu odpovědnosti a strachu z nových úkolů, ale i jisté motorické nešikovnosti apod.

Přípravný kurz rozhodně nebude suplovat první třídu, tzn. nebude mít osnovy 1. třídy ZŠ. Bude dětem pomáhat procvičovat jemnou i hrubou motoriku, cvičit správné držení psacího náčiní, rozvíjet slovní zásobu, uvolňovat ruku, rozšiřovat předčtenářské dovednosti, rozvíjet názorové i pojmové myšlení, cvičit prostorovou a pravolevou orientaci, rozvíjet sluchové a zrakové vnímání, paměť, pozornost, matematické představy atd.

ZŠ BRNO, HORNÍ 16 vypisuje přípravný kurz na období:

LEDEN – DUBEN 2019

 

                      Hodinová dotace:           60 minut 1x týdně

                      Kdy:                               Středa  14.00-15.00 hod.

                      Kde:                               ZŠ Brno, Horní 16, třída I .A

                      Cena:                              600,- Kč (50,- Kč za lekci)

                      Lektor:                            Mgr. Radka Zadražilová

 

 

Přípravný kurz bude otevřen při minimálním počtu 8 žáků.

 

Přípravný kurz začíná ve středu 16.1.2019! Končí ve středu 10.4. 2019.

Děti si s sebou přinesou psací potřeby (tužku, pastelky), přezůvky a pití. Sraz ve 14,00 hod. u vrátnice, kde si děti osobně vyzvednu a tamtéž přivedu zpět v 15,00 hod.

Rodiče prosím o zaplacení kurzovného (600,- Kč) u paní ekonomky.

Děkuji a těším se na spolupráci.

                                                                    Radka Zadražilová