Přípravný kurz

Přípravný kurz

Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky je určen pouze dětem navštěvující naši MŠ

ZŠ a MŠ Brno, Horní 16 Vám opět nabízí kurz, který pomáhá dětem s přípravou na školní docházku.

Úkolem kurzu bude připravit děti na školu tak, aby jejich start byl co možná bezproblémový, tj. bez strachu z neznámého prostředí, z neznámých lidí, z pocitu odpovědnosti a strachu z nových úkolů, ale i jisté motorické nešikovnosti apod.

Přípravný kurz rozhodně nebude suplovat školní docházku, tzn. nebude mít osnovy 1. třídy ZŠ. Bude dětem pomáhat procvičovat jemnou i hrubou motoriku, cvičit správné držení psacího náčiní, rozvíjet slovní zásobu, uvolňovat ruku, rozšiřovat předčtenářské dovednosti, rozvíjet názorové i pojmové myšlení, cvičit prostorovou a pravolevou orientaci, rozvíjet sluchové a zrakové vnímání, paměť, pozornost, matematické představy atd.

 

 

ZŠ a MŠ BRNO, HORNÍ 16 vypisuje přípravný kurz na období:

ÚNOR – DUBEN 2024

               Hodinová dotace:                 60 minut 1x týdně

                      Kdy:                               Úterý  12.45-13.45 h        

                      Kde:                               budova ZŠ, třída II.A

                                                    (děti budou vyzvednuty a vráceny zpět do MŠ)

                      Cena:                              600,- Kč     (60,- Kč za lekci)

                      Lektor:                           Mgr. Radka Zadražilová

Přípravný kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 žáků.

Pokud máte o přípravný kurz zájem, vyplňte dotazník (k dispozici u vedení MŠ) a odevzdejte ho v MŠ nejpozději do 29. 1. 2024 nebo zašlete mailem na adresu zadrazilovar@zshorni.cz.

 

Těším se na spolupráci. Mgr. Kateřina Kubínová, zástupkyně pro I. stupeň

 

ZPRÁVA PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI A JEJICH RODIČE:

KDY ZAČÍNÁME: V ÚTERÝ 13. 2. 2024 (celkem proběhne 10 lekcí)

ČAS: 12:45 – 13:45

DĚTI SI VYZVEDNU V MŠ A PO UKONČENÍ OPĚT VRÁTÍM 😊 (půjdeme budovou, děti nepotřebují přezůvky).

S SEBOU: POUZDRO VYBAVENÉ TUŽKOU A PASTELKAMI.

Cena: 600,- Kč

JAK PROVÉST PLATBU: bankovním převodem: č.ú.: 382388003/0300

                                                                              specifický symbol: rodné číslo dítěte před lomítkem

Do poznámky, prosím, napište jméno dítěte.

                             

Těším se na spolupráci. Mgr. Radka Zadražilová          V Brně dne 15. 1. 2024