Předškoláci

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2020/21

Letošní zápis do 1. ročníku bude vzhledem k okolnostem probíhat bez osobní přítomnosti dětí, v době od 1. 4. do 30. 4. 2021, a to následujícím způsobem:

    1. Zákonní zástupci se seznámí s kritérii pro přijetí na naši školu a možnostmi odkladu povinné školní docházky na našich webových stránkách. ZDE

    2. Zaregistrují dítě do systému na zapisdozs.brno.cz, poté žádost o přijetí k základnímu vzdělání vytisknou, oba zákonní zástupci ji podepíší a předají škole některým ze způsobů uvedených dále. K této žádosti doloží další uvedené dokumenty: 

    • dokument s názvem Informační povinnost – stažený z našich webových stránek a podepsaný oběma zákonnými zástupci,

    • kopii rodného listu dítěte,

    • v případě, že je na škole starší sourozenec, informaci oznamující jeho jméno, příjmení a třídu, jež nyní navštěvuje,

    3. Možnosti doručení dokumentů bez osobní návštěvy:

    • elektronicky z vlastní datové schránky do datové schránky školy c6bmj3u,

    • elektronicky mailem, ale pouze jako dokument s platným elektronickým podpisem, vydaným certifikační autoritou, na adresu zapis@zshorni.cz. Postačí skeny všech dokumentů,

    • klasickou poštou – doporučeným dopisem na adresu školy, označeným na obálce slovem Zápis.

V případě, že nebudou dodány všechny potřebné podklady v pořádku, nemůžeme žádost vyřídit a budete vyzváni k nápravě. Proto je nutné vyplnit pečlivě veškeré údaje v dokumentech a zkontrolovat jejich správnost a čitelnost – včetně telefonního čísla a mailové adresy pro komunikaci. Kontrola údajů zákonných zástupců v Občanských průkazech bude provedena při převzetí rozhodnutí o přijetí nebo na schůzce rodičů budoucích prvňáčků, jejíž termín bude upřesněn.

    4. Není-li možno využít výše uvedených způsobů doručení dokumentů, proběhne ve dnech 21. 4. – 23. 4. 2021 osobní předání dokumentů v budově školy. 

 Od 1. 4.  2021 bude možné registrovat den a hodinu pro osobní předání dokumentů v rezervačním systému školy na adrese zapisdozs.brno.cz

 V případě nejasností a dotazů nás kontaktujte na tel. 543 214 361 nebo emailem na sklenarova@zshorni.cz. Vždy na sebe uveďte telefonní kontakt pro rychlejší vyřízení vaší záležitosti.

 

Věříme, že při dodržení všech postupů proběhne vše bez problémů.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte  v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

PLAVÁNÍ pro předškoláky

- viz. email, který rodiče předškoláků obdrželi