Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Úplný název školy:

Ředitel školy:

Důvod a způsob založení povinného subjektu:

Organizační struktura školy: ZDE

Kontaktní údaje povinného subjektu:

Kontaktní poštovní adresa

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřední hodiny:

Telefoní čísla: ZDE

 

Číslo datové schránky:

c6bmj3u

Adresa internetové stránky:

https://www.zshorni.cz

Adresa e-podatelny:

podatelna@zshorni.cz

Bankovní spojení :

382388003/0300 vedený u ČSOB

IČ :

62157060

DIČ:

Nejsme plátni DPH

 

Hlavní dokumenty školy:

K dispozici v sekci Škola.

Rozpočet:

k dispozici na internetových stránkách zřizovatele MČ Brno-střed v sekci Hospodaření radnice – Rozpočet příspěvkových organizací

Žádost o informace:

Příjem žádostí a dalších podání:

Opravné prostředky

Formuláře

Popisy postupů

Předpisy

Sazebník úhrad za poskytovnání informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací ZDE

Licenční smlouvy

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací za rok:

2021 ZDE 

2022 ZDE poskytnutí informace ZDE

2023 ZDE