O nás

O mateřské škole

Naše dvoutřídní mateřská škola je umístěna v prostorách ZŠ Horní 16, v blízkosti Červeného kopce v Brně.

Mateřská škola je od roku 1990 zaměřena na křesťanskou výchovu.
Spolupracuje s Brněnským biskupstvím. Každý týden do mateřské školy dochází kněz z Petrova a přibližuje dětem Pána Ježíše jako přítele všech lidí a Pannu Marii jako maminku nás všech.
 

Společně s rodiči a knězem zahajujeme školní rok v katedrále na Petrově. Zde s dětmi vystupujeme pravidelně 4x do roka - na začátku školního roku, v lednu v době vánoční, v  měsíci květnu, který je zasvěcen Panně Marii a na konci školního roku jako poděkování za celý školní rok.

 

Mateřská škola pracuje podle svého školního vzdělávacího programu s přihlédnutím na některé církevní svátky. Je zaměřena také na hudební, výtvarnou a pracovní výchovu.
 

Mateřská škola Brno, Biskupská 7, příspěvková organizace byla zřízena jako samostatný právní subjekt k 1. 1. 1996. Zřizovatelem školy je statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno. 
 

Od 1. 9. 2014 jsme se přestěhovali v Brně na ulici Horní 17. S účinnotí od 1.10. 2014 jsme byli Mateřská škola U sluníček Brno, příspěvková organizce. Sídlo Horní 742/16, Štýřice, 639 00 Brno.

S účinností od 1. 9. 2018 činnost školského zařízení vykonává právnická osoba
Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace


Obě oddělení v mateřské škole jsou smíšená.
 

Děti přijímáme zpravidla ve věku od 3 do 6 let.
 

Všechny vnitřní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

MŠ nabízí

Edukativně stimulační skupiny -  pro předškoláky a jejich rodiče    
Plavání - upřesnění na schůzce rodičů