Kroužky

Kroužky

Neotevřené kroužky

Pro malý počet zájemců se neotevřel kroužek ŠACHY a kroužky pořádané společností BERUKROUŽKY.

Nabídka kroužků 2023/2024

Nabídka kroužků 2023/2024

Zápisní lístek I. stupeň

Zápisní lístek II. stupeň

Judo - přihláška