Kritéria přijetí

Kritéria přijetí

Jaká jsou kritéria pro přijetí?

Žáci budou přijímáni podle následujících kritérií:

  1. Žáci z naší spádové oblasti (viz spádové ulice).
  2. Žáci z naší spádové oblasti po odkladu školní docházky.
  3. Sourozenec žáka, který navštěvuje (případně navštěvoval) ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, přísp. org.
  4. O dalších přijatých rozhodne los.