Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace
sídlem Brno, Horní 742/16
639 00 Brno - město
IČO:62 157 060
č.ú.: 382388003/0300
ID schránka: c6bmj3u 

 

Omlouvání dětí ze třídy Sluníček na telefonní čísle:  797 970 095
Omlouvání dětí ze třídy Medvídků na telefonní čísle: 733 123 589


Telefonní číslo a email na vedoucí učitelku
Bc. Marta Švestková: 797 970 096
skolka@zshorni.cz