Jídelníček

Kontakt do školní jídelny

Školní jídelna Horní
telefonní číslo: 543 211 871
email: stravne@sjhorni.cz
webové stránky jídelny: http://sjhorni.cz/

číslo účtu: 136 32 621/0100

Platba stravného se provádí zálohově a to vždydo 25. dne předchozího měsíce.


ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO
Telefonicky u pana Bc. Oldřicha Vyskočila na tel. č. +420 543 21 18 71 a to den dopředu
od 10:00 hodin do 11:00 hodin

Provozní doba: 10:00 - 14:00 hodin
Pokud se odhlašujete elektronicky, lze to pouze 2 dny předem a to do 14:00 hodin.