Informace o škole

Informace o škole

Základní informace o škole

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16 je úplná škola s devíti ročníky. V každém ročníku jsou dvě běžné paralelní třídy (s jednou výjimkou) a v mateřské škole jsou dvě oddělení.

Celý školní areál je situován v klidné a bezpečné části města Brna nedaleko centra s dobrou dostupností městské hromadné dopravy. Okolí školy (lesopark na Červeném kopci) skýtá velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny i pro tělesnou výchovu.

Vybavení školy:

K dispozici je 31 učeben, některé z nich tvoří odborné učebny: fyzika, přírodopis, jazyková, výtvarná, hudební, 2 počítačové, 1 učebna s interaktivní tabulí, cvičná kuchyňka, dřevodílna, posilovna a 1 herna školní družiny. V učebnách jsou k dispozici dataprojektory s vizualizéry a notebooky, pedagogové využívají k výuce notebooky a tablety.

Počítačové učebny jsou vybaveny 26 počítači . Počítačová síť v učebnách i kabinetech umožňuje žákům i vyučujícím přístup na internet.

Škola disponuje kvalitními sportovními prostorami: bazén, hřiště, tělocvična. Od roku 2002 je v provozu školní bazén s technologií slané vody. Všechny děti mají možnost projít během své školní docházky výukou plavání, a to jak v rámci vyučování, tak i ve sportovních kroužcích.
Od roku 2003 je v provozu školní hřiště, které tvoří atletická dráha s umělým povrchem, sektor pro skok daleký, uvnitř dráhy víceúčelové hřiště, jehož povrch tvoří umělý trávník a kurt pro odbíjenou, tenis a basketbal.

Na konci listopadu 2020 bylo postaveno workoutového hřiště s opičí dráhou, které od jara slouží v odpoledních hodinách i pro veřejnost. 

Ve druhém pololetí 2020 se v rámci projektu Koumes Kvído vybudovala moderní odborná učebna pro fyziku a chemii, která slouží žákům k uskutečnění kvalitnější výuky. 
Bazén a tělocvična i hřiště jsou maximálně využívány našimi žáky ve vyučování a v kroužcích, ale také v podvečerních a večerních hodinách i veřejností, resp. tělovýchovnými jednotami.

Pro rekreaci o přestávkách slouží 3 stoly na stolní tenis, na stolní kopanou, žebřiny a basketbalové koše na chodbách.  Ve spolupráci se školním parlamentem, v rámci participativního projektu, byly vybudovány relaxační zóny na 1. i 2. stupni.

Naše škola zabezpečuje výuku podle školního vzdělávacího  programu "Škola v pohybu".  ZDE k nahlédnutí.

KONCEPCE ŠKOLY.

Nabízíme:

Výchovné a vzdělávací strategie:

Bližší informace o mateřské škole jsou na stránkách naší školy.