Zápis proběhne 18.-19.4.2024.

Informace k zápisu do 1. ročníku na školní rok 2024/2025

Zápis proběhne 18.-19.4.2024.

V oba dva dny proběhne zápis od 13,30 -17,30.

Jak bude zápis probíhat?

Zápis na naší škole bude mít už tradičně 2 části: formální a neformální.

Obsahem formální části je podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, popř. podání žádosti o odklad školní docházky. Tyto dokumenty jsou následně zkontrolovány, škola získá další důležité informace, např. který ze zákonných zástupců bude jednat se školou, zda má dítě specifické požadavky, popř. vyžaduje podpůrná opatření, zda podává zákonný zástupce žádost i na jinou školu atd. Škola informuje o provozu školy, odpovídá na dotazy rodičů.

Tato část je pro zákonné zástupce povinná.

Neformální část má za úkol motivovat děti pro školní docházku, představit jim školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. Cílem je také objektivní zpětná vazba pro rodiče o schopnostech, dovednostech a znalostech jejich dítěte.

V rámci neformálních aktivit, jako je pohovor s dítětem, hra, plnění úkolů, pedagogové orientačně zjišťují úroveň znalostí a dovedností. Tyto aktivity probíhají nejprve na chodbě školy, následně ve třídách, kde dochází k pohovoru dítěte s pedagogem. Pohovor netrvá více než 20 minut. Celý zápis by neměl být delší než 60 minut.

Tato část zápisu je nepovinná.

 

Více informací naleznete na

https://zapisdozs.brno.cz/skola/zakladni-skola-materska-skola-brno-horni-16-prispevkova-organizace