Fakultní škola

Fakultní škola

Pedagogická praxe

Zhodnocení pedagogické praxe ve šk.r. 2016-17

            V minulém školním roce na naší škole absolvovali pedagogickou praxi studenti speciální pedagogiky, kteří měli 20 hodin asistentských prací u žáků s vývojovou poruchou učení nebo u žáků s vývojovou poruchou chování. Jiný program měli studenti dvouoborového studia. Jejich praxi vedli vyučující podle oboru po dobu 10 týdnů za semestr.  Studenti  strávili  v naší škole vždy jeden den v týdnu šest vyučovacích hodin  (většinou čtvrtek nebo pátek). V tomto školním roce jsme měli i 2 praktikanty ve školní družině. Za celý školní rok u nás praktikovalo celkem 21 studentů PEDAGOGICKÉ FAKULTY, MASARYKOVY UNIVERZITY, BRNO.          

            V průběhu praxe si studenti mohli vyzkoušet 1 den plný úvazek pedagoga a získat povědomí o skutečné práci učitele – tedy nejen o práci s dětmi , odborné výuce, ale i o vyplňování pedagogické dokumentace. Pomáhali při dozorech o přestávkách i ve školní jídelně.

Naše očekávání od studentů pedagogické fakulty, kteří nastoupí pedagogickou praxi v dalším školním roce:

  • slušné chování a vystupování vůči cvičnému učiteli a jiným vyučujícím
  • v případě absencí řádné omlouvání alespoň 24 hodin dopředu
  • písemná příprava na hodinu dopředu včetně časového rozčlenění
  • svědomité plnění zadaných úkolů a aktivní přístup 

Studenti v průběhu praxe plní zejména tyto úkoly:

  • vykonávání funkce asistenta pedagoga
  • opravování písemných prací a sešitů
  • tvorba učebních pomůcek
  • individuální práce s žáky se specifickými potřebami a nadanými žáky
  • příprava školních projektů a akcí
  • výuka a dohled nad žáky 

 Těšíme se na spolupráci s dalšími studenty a studentkami.

 Praxe studentů vyřizuje zástupkyně ředitele ZŠ Horní.