Co nás čeká

Co nás čeká:

březen 

3. 3. MTU – malá technická univerzita – bude mít v MŠ program Malý projektant.

10. 3. 2023 - třída Oveček jde na program mimo MŠ. Knihovna na Vojtově ulici si pro nás připraví program: Co šeptá les? Sluníčka budou mít stejný program 31. 3. 2023

13. 3. – 17. 3. jarní prázdniny ve škole

30.3. Návštěva prvních tříd v ZŠ Horní 16 (předškoláci)

31. 3.  - třída Sluníček jde na program mimo MŠ. Knihovna na Vojtově ulici si pro nás připraví program: Co šeptá les?
               Ovečky měly tento program 10. 3. 

duben:

3.4. Velikonoční dílničky pro rodiče s dětmi od 15,30 do 17,00 hodin v MŠ

6. 4. v ZŠ jsou velikonoční prázdniny – čtvrtek

7. 4. státní svátek - VELKÝ PÁTEK

10. 4. státní svátek – VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

21. 4. MTU – malá technická univerzita – bude mít v MŠ program Malý zpracovatel odpadů. Bude to program ke Dni Země 

 

květen 

3.5. Sál Milosrdných bratří - hudebního programu ZUŠ F.Jílka pro MŠ 

Petrov zpívání 

24. 5. odpoledne bude ZAHRADNÍ SLAVNOST - program Tetiny, Mary's Meals

 

červen: 

1.6. Den dětí 

13. 6. Školní výlet autobusem -  BUKOVANSKÝ MLÝN, ŽAROŠICE - více informací obdrží rodiče emailem

Loučení s předškoláky – dopoledne

Zahájení školního roku 2023/2024 bude v pondělí 4. 9. 2023. 

Je možné si domluvit konzultaci (schůzku) s ved. učitelkou, s jednotlivými pedagogy. Jsme tu pro Vás! 
Děkujeme za důvěru a Vaši spolupráci! Velice si toho vážíme.

 

 

 

Proběhlé akce ve školním roce 2022/2023

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku v katedrále na Petrově, zpívání dětí - z provozně organizačních důvodů letos neproběhne

7.9. -  Proběhne v MŠ dopoledne požehnání na nový školní rok pro děti a celý personál MŠ 
          Naši školku bude navštěvovat každou středu kněz

15.9. - DIVADLO ŠIKULKA

16.9. - PROGRAM PRVNÍ POMOC PRO DĚTI

20.9. Ukázková hodina tance pro děti - možnost přihlášení dětí do standardních a latinskoamerických tanců

 27.9. - program sv. Václav v MŠ

28.9. - STÁTNÍ SVÁTEK SV. VÁCLAVA

 

ŘÍJEN:

 7. 10. program o dentální hygieně a prevenci zubního kazu 

10.10.  třída Sluníček vyrazí poprvé na program mimo MŠ. Knihovna na Vojtově ulici si pro nás připraví program Knihovnická abeceda s opičkou Rozárkou. 

14. 10. MTU – malá technická univerzita – bude mít v MŠ program Malý architekt. 

21. 10. třída Oveček vyrazí poprvé na program mimo MŠ. Knihovna na Vojtově ulici si pro nás připraví program Knihovnická abeceda s opičkou Rozárkou. 

26., 27. 10. v ZŠ jsou podzimní prázdniny

28. 10. státní svátek Den vzniku samostatného Československého státu

listopad 

4.11. - VÁNOČNÍ FOCENÍ V MŠ viz. info v emailu

17. 11. státní svátek – Den boje za svobodu a domokracii

18.11. v ZŠ - ředitelské volno

25. 11. – třída Sluníček - Knihovna - program s vánoční tematikou

prosinec 

2.12. 
 třída Ovečky - Knihovna - program s vánoční tematikou

 5.12. Návštěva sv. Mikuláše v MŠ

19.12. VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

20.12. dopoledne proběhne generálka na besídku

20. 12. Vánoční besídka pro rodiče v 15,30 hod. 

 

Od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023 přerušen provoz mateřské školy 

 

leden:

3.1. v úterý se potkáme v novém roce v MŠ 

4.1. VYSTOUPENÍ DĚTÍ NA PETROVĚ - ZPÍVÁNÍ KOLED
        Vážení rodiče, přiveďte děti v 16,50hodin do katedrály 
         Po vystoupení je možné se zúčastnit dětské mše svaté v 17,30hod.  v boční kapli.
 

5.1. Půjdeme se podívat na betlém do baziliky Nanebevzetí Panny Marie 

6.1. nás ve školce navštíví TŘI KÁRLOVÉ v 8,30hod. (prosím, přijďte s dětmi do 8,15)
- prosím, dejte dětem nějakou korunku, kterou dají do kasičky
Více informací o Tříkrálové sbírce 2023 se dozvíte zde: https://www.trikralovasbirka.cz/

6.1. Půjdeme se podívat na betlém do kostel sv. Leopolda na ulici Vídeňská

12. 1. proběhne v MŠ vyšetření KpppB (Křesťanské pedadogicko-psychologické poradny Brno) – dle rozpisu
13. 1. proběhne v MŠ vyšetření KpppB (Křesťanské pedadogicko-psychologické poradny Brno) – dle rozpisu.
16. 1. proběhne v MŠ vyšetření KpppB (Křesťanské pedadogicko-psychologické poradny Brno) – dle rozpisu.

20. 1. MTU – malá technická univerzita – program Malý inženýr

27. 1.   třída Sluníček jde na program  o Večerníčkovi do knihovny

 

únor: 
 

Vážení rodiče,
Vaše dítě poku bylo (na základě Vaší přihlášky) zařazeno do přípravného kurzu pro budoucí prvňáčky, který organizuje ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, přísp. organizace.
KDY ZAČÍNÁME: V ÚTERÝ 7. 2. 2023 (celkem proběhne 10 lekcí)
ČAS: 12:45 – 13:45DĚTI SI VYZVEDNU V MŠ A PO UKONČENÍ OPĚT VRÁTÍM (půjdeme budovou, děti nepotřebují přezůvky).S SEBOU:  POUZDRO VYBAVENÉ TUŽKOU A PASTELKAMI.
Cena: 600,- Kč
JAK PROVÉST PLATBU: bankovním převodem: č.ú.: 382388003/0300
                                            Do poznámky, prosím, napište jméno dítěte.
Těším se na spolupráci. Mgr. Kateřina Kubínová          V Brně dne 2. 2. 2023   


 6. 2.  nás navštíví sovičky v mateřské škole  

10. 2.  třída Oveček jde na program o Večerníčkovi do knihovny

20. 2. dopoledne proběhne pro děti naší MŠ maškarní karneval  - připravte dítěti masku na tento den. 
           Pokud Vaše dítě nebude chtít jít v převleku - prosím, nenuťte své dítě 

22. 2. POPELEČNÍ STŘEDA - program 

 

PRÁZDNINY BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU

 

Prázdniny pro školní rok 2022/2023

 

Podzimní

26. a 27. října 2022 v ZŠ

Vánoční

23. prosince 2022 až 2. ledna 2023 - přerušení provozu v MŠ

Výuka začíná

3. ledna 2023 v MŠ i v ZŠ

Pololetní

3. února 2023 v ZŠ

Jarní

13. - 19. března 2023

Velikonoční

6. dubna 2023

Hlavní

1. července až 3. září 2023

VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI

VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI z KPPPB pro předškolní děti
s povinnou předškolní docházkou proběhne v naší mateřské škole dopoledne 12.1., 13.1. a 16.1. 2023. 
 
Tentýž den odpoledne proběhne v mateřské škole konzultace psychologů s rodiči. 
Podrobné informace obdržíte v emailu. 

Proběhlé akce ve šk. r. 2021/2022

6. 9.  přijde se představit jáhen Jan Kříž

 

  8. 9. v 17,05  - Zahájení školního roku na Petrově – zpívání dětí
                        - sraz v katedrále v 17,00
                         - v 17, 30 (možnost zúčastnit se mše svaté)

16.9. První pomoc - program pro děti v MŠ

21.9. Divadlo Šikulka 

27.9. Program v MŠ sv. Václav 

28.9. Státní svátek - sv. Václava

14.října - Dentální hygiena v MŠ

20.října - Malá technická univerzita - Stavitelé měst - program v MŠ

27. října - Podzimní prázdniny v ZŠ

28. října - Státní svátek - Den vzniku samostatného českého státu

29. října - Podzimní prázdniny v ZŠ

 

LISTOPAD


3. listopadu – Dobrodružství polštáře Fredyho, divadlo v MŠ 

10. listopadu– třída Oveček–Knihovnická abeceda s opičkou Rozárkou – v knihovně na Vojtově ulici 

11. listopadu - program sv. Martin

12.11. VÁNOČNÍ FOCENÍ DĚTÍ

17. listopadu Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

18. listopadu – Na shledanou milí ptáčci – v MŠ s Veronikou Vičarovou 

24. listopadu – Nemocnice pro Medvídky v MŠ – zdravotní program pro děti

PROSINEC

1. prosince – třída Sluníček – Knihovnická abeceda s opičkou Rozárkou – v knihovně na Vojtově ulici 10:00h

3. prosince – Sv. Mikuláš v MŠ dopoledne

16. prosince – Návštěva Ježíška v MŠ – dopoledne
 

LEDEN

7. ledna - KPPPB v MŠ

7. ledna – hračkový den ve školce

14. ledna – KPPPB v MŠ

20. ledna - projektový den POJĎ SI S NÁMI HRÁT

21. ledna – Muzikohrátky v MŠ – Zimní království

26. ledna – Řemeslo v MŠ, ukázka sedlářské práce + dílničky
 

ÚNOR:

2. února – Projektový den – LÉTAJÍCÍ BARVY v MŠ 

4. února – v ZŠ jsou pololetní prázdniny

9. února – Canisterapie v MŠ pro část dětí, (bude celkem 3x; vždy pro 14 dětí max.)
9. 2. 2022 Ovečky – 14 dětí

18. února - Canisterapie v MŠ pro část dětí – Sluníčka 14 dětí 

23. února – Canisterapie v MŠ pro část dětí – z obou tříd ty děti, které ještě nebyly 

24. února – Muzikohrátky v MŠ – Zimní království 

25. února - KARNEVAL V MŠ - Prosíme, přiveďte děti do třídy již v masce :) 

28. února - Projektový den I kniha může být náš přítel

 

BŘEZEN:

2. března – Popeleční středa

7. – 11. března – v ZŠ jsou jarní prázdniny

16. března – Co šeptá les? - třída Oveček – program v knihovně na Vojtově ulici

23. března - Co šeptá les? - třída Sluníček – program v knihovně na Vojtově ulici 

DUBEN

6. dubna – Zrzavá vlčice – pohádka divadla Micro teatro v MŠ 

7. dubna - předškoláci - návštěva první třídy v ZŠ Horní 16

14. dubna – v ZŠ mají děti velikonoční prázdniny

15. dubna – 8. dubna – Velikonoční svátky  STÁTNÍ SVÁTEK

21. dubna – Canisterapie v MŠ pro ty děti, které nebyly v únoru ze Sluníček i Oveček

22. dubna – Den Země v MŠ - prgram v MŠ 

29. dubna - FOCENÍ DĚTÍ +  FOCENÍ CELÉ TŘÍDY

KVĚTEN

25.5. ROZLOUČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU NA PETROVĚ A POŽEHNÁNÍ NA PRÁZDNINY - sraz na Petrově v 16,55
          V 17,00 hod. ZPÍVÁNÍ DĚTÍ V KATEDRÁLE
          V 17,30 hod. je možnost zúčastnit se dětské  mše svaté

 

ČERVEN

1.6. - DEN DĚTÍ - prosíme rodiče, aby pořídili svému dítěti BÍLÉ TRIČKO, na které si budou děti malovat barvami

7.6. - ŠKOLNÍ VÝLET - VELEHRAD - MODRÁ  (viz. informací v emailu)

10.6. - ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY (dopoledne pro děti)

14.6. ZAHRADNÍ SLAVNOST (viz. pozvánka)