Červnová schůzka

Červnová schůzka

Červnová schůzka zákonných zástupců budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na schůzku rodičů budoucích prvňáčků ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, která se koná ve čtvrtek 23.6. 2022 v 16.00  v jídelně školy.

 

Třídní učitelky Vám podají informace, týkající se nástupu Vašeho dítěte do 1. ročníku. Další informace se budou týkat chodu školní družiny.

 vedení školy