Vrácení plateb za ŠVP

Vrácení plateb za ŠVP

Vrácení plateb za ŠVP

Zálohové platby na plánované školy v přírodě v roce 2020 budou zaslány zpět na účet, z kterého byly poukázány. Pokud jste úhradu provedli v hotovosti, prosíme o informaci o č. účtu na e-mail:  ekonomka@zshorni.cz.