Volby do Školské rady

Volby do Školské rady

Volby do Školské rady
Kandidátní listina - zástupci pedagogů

Do stanoveného termínu 22.10.2020 obdržel ředitel školy

Mgr. Martin Petržela přihlášky do kandidátky z řad pedagogů:

Mgr. Kateřina Kubínová, učitelka I. stupně

Mgr. Jitka Maradová, učitelka II. stupně

Mgr. Radka Zadražilová, učitelka  I. stupně

Všichni uchazeči splnili zákonné podmínky pro přihlášení do  kandidátní listiny.

Pokud to situace COVID 19 umožní, proběhne tato volba řádným způsobem 9.11.2020 ,

v den pedagogické rady. O případné změně termínu budou kandidáti i pedagogové včas informováni.

Mgr. Martin Petržela, ředitel školy.