Volby do Školské rady

Volby do Školské rady

Volby do Školské rady
Kandidátní listina – zákonní zástupci žáků

Vážení rodiče,

do stanoveného termínu 22.10.2020 obdržel ředitel školy

Mgr. Martin Petržela přihlášky do kandidátky zákonných zástupců žáků tyto kandidáty:

Paní Jana Kočičková, Ing., Mgr.,  povoláním učitelka SŠ, projektová manažerka

Paní Karolína Severinová, PhDr., povoláním OSVČ

Pan Jan Šnajdr, povoláním podnikatel

Všichni uchazeči splnili zákonné podmínky pro přihlášení na kandidátní listinu.

Volba kandidátů do Školské rady z řad zákonných zástupců měla proběhnout 9.11.2020 na třídních schůzkách.

Ředitel školy požádal zřizovatele školy o přesunutí tohoto termínu řádných voleb do Školské rady z důvodu COVID 19,  o novém termínu voleb budete informování.

Kandidátní listina zůstává v platnosti.

Mgr. Martin Petržela