Projektové dny

Projektové dny

Projektové dny
Koumes Kvído – projektové dny s chemií a fyzikou

V pátek 10. 6. a následně ve čtvrtek 16. 6. se na Základní škole a mateřské škole Brno, Horní 16 konaly Projektové dny s chemií a fyzikou. V pátek se projektového dne zúčastnili kromě našich žáků 9. tříd také osmáci ze ZŠ a MŠ Antonínská, kteří obdivovali velmi pěkné pokusy v podání Mgr. Radka Matušky, který vyučuje chemii na Střední průmyslové škole chemické v Brně. Na páteční projektový den Koumes Kvído s chemií navázal následující čtvrtek projektový den s fyzikou. Tentokrát nám připravili baterii zajímavých pokusů pedagogové a studenti Katedry fyziky Pedagogické fakulty MU. Zajímavé pokusy si mohli kromě našich deváťáků vyzkoušet i žáci devátých ročníků ze ZŠ a MŠ Antonínské. Velmi pěkný program probíhal kromě odborné učebny i v našem sportovním areálu. Zahájení tohoto projektu se kromě našeho vedení školy zúčastnili také vedoucí Katedry fyziky, chemie a odborného vzdělávání doc. RNDR. Petr Sládek, CSc. a vedoucí odboru školství, sportu kultury a mládeže Brna střed Mgr. Petra Ondrašíková. Akce byla velmi vydařená, což bylo vidět na aktivitě žáků z obou škol. Těšíme se na vzájemnou spolupráci i v následujícím školním roce.

FOTO