Přihlášky na víceletá gymnázia

Přihlášky na víceletá gymnázia

Přihlášky na víceletá gymnázia
Přihlášky na víceletá gymnázia a zápisový lístek si mohou rodiče žáků 5. a 7. tříd vyzvednout v budově školy u paní zástupkyně každý den v době od 7.30 do 14.30 hodin.