PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
Program financovaný městem Brno, ve kterém se žáci podílí na zlepšení školního prostředí a vybavení.

Co přináší projekt Participativního rozpočtu do škol?

Participace (z lat. partem capere) znamená účast nebo podílení se na něčem. Participativní rozpočet do škol představuje demokratický systém, do kterého jsou zapojeni žáci již od útlého věku. Toto zapojení má pozitivní dopad na všechny zúčastněné strany, mezi které patří zejména žáci a rodiče, škola a město.

Participace učí žáky rozhodnosti a odpovědnosti za své okolí, učí veřejnému vystupování a společné komunikaci. Rozvíjí týmové spolupráce, kreativní myšlení, obohacuje výuku a představuje demokratický systém, ve kterém se žáci učí základním volebním principům.

 

Jak se zapojit do Participativního programu?

Máš-li nápad, co by se do školy mohlo nakoupit, pořídit nebo vyrobit, stáhni si formulář, vyplň jej a pošli paní učitelce Gregušové na mail (gregusova@zshorni.cz).

Ze všech došlých návrhů vybere na konci listopadu vedení školy ty, které stojí za realizaci, a ty pak uděláš projekt na podporu svého nápadu, aby pro něj hlasoval co největší počet žáků.

Projekty, které dostanou největší počet hlasů, budou během školního roku realizovány.