Fyzikální olympiáda

Fyzikální olympiáda

Fyzikální olympiáda
Okresní kolo FO

Dne 3.dubna se konalo okresní kolo FO na Základní škole Brno, Laštůvkova pro žáky 8. a 9.ročníků. Naše škola měla v soutěži svého zástupce, úspěšného řešitele školního kola Hynka Martikana, žáka 8.A. Hynek sice nezvítězil, ale získal  výborných 14 bodů.Vyzkoušel si, jak náročné úlohy z fyziky jsou v okresním kole FO a další školní rok budou výsledky jistě ještě lepší.

Gratulace a poděkování za reprezentaci školy  a přejeme další úspěchy v soutěžích.