ZŠ Horní - škola v pohybu

Základní škola Horní 16, Brno-střed

Osvětim

Exkurze do Osvětimi 29. 5. 2019Závazná přihláška (odevzdat do 22. 2.) pro žáky 8. a 9. tříd na exkurzi do Osvětimi

(koncentrační a vyhlazovací tábory Auschwitz a Birkenau)

Termín: 29. 5. 2019 (středa)

Cena: 890,- Kč (doprava + průvodce + vstupné + pojištění + zapůjčení sluchátek)

  • nutné mít platný cestovní pas nebo občanský průkaz !!!

Odjezd: od školy v 6 hod., návrat kolem 20. hod. ke škole

 

 Má dcera / můj syn ……………………………………….................……………… ze třídy: ................... se

ZÚČASTNÍ – NEZÚČASTNÍ  (hodící se zakroužkujte)    zájezdu do Osvětimi

  • v případě volné kapacity v autobuse mám – nemám (hodící se zakroužkujte) zájem o účast dalšího rodinného příslušníka – jméno: ............................................

Podpis rodičů: ……………………………………………………

 

Program rozšířeného okruhu – cca 5,5 hod.

Auschwitz: 3 bloky – úvod do problematiky, denní režim tábora, věci po vězních, Trestní blok, Plynová komora, Židovský blok, Česko-slovenský blok nebo Maďarský blok – dle výběru pedagoga

Birkenau: Dřevěný barák, Nástupiště, Plynová komora II. nebo plynová komora III., „Toalety“, Terezínský rodinný tábor, Cikánský rodinný tábor + místo práce Dr. Mengeleho,  Čistírna vody, Plynová komora IV., Plynová komora V., Kanada, Přijímací budova - prádelny, dezinfekce, sprchy, výdej ošacení

 

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní 16, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je statutární město Brno městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, www.brno-stred.cz

Vytvořeno studiem Up-net Multimedia

Brno-střed