9.B

9.B

Mgr. Johana Fialková

PŘEHLED TŘÍDNÍCH SCHŮZEK A HOVOROVÝCH HODIN VE ŠK. R. 23/ 24 - vždy v 17:00 ve třídě IX. B

Úvodní: 11. 9. 2023

1. čtvrtletí: 13. 11. 2023

2. čtvrtletí: 8. 1. 2024

3. čtvrtletí: 15. 4. 2024

4. čtvrtletí: 10. 6. 2024

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024


 

Zahájení: pondělí 4. září 2023

Konec 1. pololetí: středa 31. ledna 2024

Konec 2. pololetí: pátek 28. června 2024

Zahájení dalšího školního roku: pondělí 2. září 2024

 

 

Prázdniny v tomto školním roce

Podzimní prázdniny

čtvrtek 26. a pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny

sobota 23. prosince 2023 - úterý 2. ledna 2023, vyučování začíná ve středu 3. ledna 2024

Pololetní prázdniny

pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny

pondělí 5. - neděle 11. února 2024

Velikonoční prázdniny

čtvrtek 28. března 2024

Hlavní prázdniny

sobota 19. června – neděle 1. září 2024

 

KDO NÁS BUDE UČIT

IX. B

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

ČESKÝ JAZYK

MGR. JOHANA FIALKOVÁ

 

ANGLICKÝ JAZYK

MGR. JOHANA FIALKOVÁ, MGR. LUJZA VALÚŠKOVÁ, MGR. LEONA ŠKVAŘILOVÁ

 

DĚJEPIS

MGR. JOHANA FIALKOVÁ

 

ZÁKLADY NĚMECKÉHO JAZYKA

MGR. LEONA ŠKVAŘILOVÁ

 

ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

MGR. ANTONIE LAICMANOVÁ

 

MATEMATIKA

MGR. JITKA MARADOVÁ

 

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

MGR. MIROSLAV KOCÁB

 

FYZIKA

MGR. RADKA ŠVEHLOVÁ

 

CHEMIE

MGR. HANA PRACHAŘOVÁ

 

PŘÍRODOPIS

MGR. HANA PRACHAŘOVÁ

 

ZEMĚPIS

PAEDDR. MARIE DEJMALOVÁ

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

MGR. MATOUŠ TUROŇ

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (sudý týden)

MGR. LENKA ZIMULOVÁ

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

MGR. PETR KOLÁŘ, PAEDDR. MARIE DEJMALOVÁ

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

MGR. LENKA SKLENÁŘOVÁ

 

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

MGR. HANA PRACHAŘOVÁ

 

 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Třída IX.B

Pondělí 4. září 2023 - třídnický systém

- 1 vyučovací hodina

- vstup do školy od 7:40 do 7:55

- program: v 8:00 hodin uvítání ve třídách, nastínění programu letošního šk. roku, seznámení s novým zasedacím pořádkem, zopakování základních pravidel chování v naší třídě, seznámení s novinkami ve školním řadu, BOZP apod.

- s sebou: psací potřeby, desky na dokumenty pro rodiče (stačí euroobal)

- odchod ze školy v 8:45

Úterý 5. září + středa 6. září 2023 - třídnický systém

- 4 vyučovací hodiny (po oba dny)

- program: třídnické práce – podrobné seznámení se změnami ve školním řádu, rozdání chybějících učebnic, sešitů, pracovních sešitů, klíčků od skříněk, volba třídní samosprávy + zástupců školního parlamentu, domlouvání pravidel třídy, předání počátečních informací k výuce (nové předměty, noví vyučující), předání předběžných informací ke kroužkům (příprava na PZ na SŠ), seznámení s plánem akcí (včetně velké oslavy 50. výročí školy) a s povinnostmi žáků 9. ročníků apod.

- s sebou: školní batoh, přezuvky, základní pomůcky žáka (psací potřeby, pravítko, lepidlo), vyplněné dokumenty od rodičů, které děti dostaly 4. září; žáci si již mohou nosit do třídy kufřík do VV a úbor do tělocviku

Ve čtvrtek a pátek 7. a 8. září probíhá výuka 1. až 5. VH dle rozvrhu (kromě nultých hodin a odpoledního vyučování); žáci s sebou nosí veškeré pomůcky, mají připravený kontaktní deník, mají obalené a podepsané sešity i učebnice a připravený úbor do TV a kufřík do VV.

Kompletní výuka dle rozvrhu začne v pondělí 11. září 2023.

Výdej obědů (pro 1. – 9. roč.):

4. 9. : 8:45 – 9:30

5. 9. : 9:40 – 12:30

6. 9. : 10:45 – 12:30

7. – 8. 9. : 11:40 – 13:15

 

Mládeži, v pondělí se na Vás moc těším!

Všem přeji úspěšný a pohodový nový školní rok!

Mgr. Johana Fialková

Rozvrh hodin

9.B 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondělí TVD TVD ČJ AJ ZNJ/PČ M TVH
Úterý AJ M ČJ CH F D HV VO
Středa ČJ M Z ZRJ/PČ AJ VV-sudý VV-sudý
Čtvrtek TVH TVH D ZNJ/ZRJ ČJ M TVD
Pátek ČJ AJ M F CH VZD