5.B

5.B

Mgr. Lucie Anna Vaníčková

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

vzhledem k novým hygienickým opatřením se třídní schůzky nekonají.

Zde jsou informace, které bych vám na tř. schůzkách předala:

1.Zaregistrujte se a používejte, prosím, aplikaci Škola on-line.
  Najdete tam probrané učivo a zadané úkoly. Od října také hodnocení. V září děti hodnotíme pouze slovně.
2.Učitelé se seznamují s aplikací Google Classroom pro případnou distanční výuku, dejte mi prosím vědět, zda by někdo měl problém s využitím tohoto způsobu výuky.
3.Akce školy jsou v prvním pololetí omezeny.
4.Dbejte, prosím, na dodržování hygienických pravidel ve škole.

Přeji ať se vám i dětem daří.
Mgr. Lucie Anna Vaníčková

Rozvrh hodin

5.B 1 2 3 4 5 6
Pondělí Čj Aj M Vv Pv
Úterý Čj M Inf Tv Aj
Středa Čj Aj M Čj Hv
Čtvrtek Aj Vl Čj M
Pátek Tv Čj M Aj Vl