1.C

1.C

Mgr. Ivana Oršelová

Upozornění

V pondělí 28.9.2020 je státní svátek.( Den české státnosti)

 


ZKRÁCENÍ  VÝUKY

Dobrý den,

příští pátek 2.10.2020 bude z  důvodu VOLEB ,


které se konají v budově školy, zkrácená výuka.

Třída 1.C bude mít do 11,20 - děti půjdou do ŠD (oběd)  nebo domů.

Děkuji za pochopení.

Iva Oršelová

 

Elektronická dokumentace .

Vážení rodiče,

v pátek žáci v KD budou mít dokument  o přiděleném PINU,,,to přináší nutnost

vzájemného propojení pomocí e mailových adres a také již zmiňovaného PINU.


My budeme používat žákovskou knížku .kde se  bude zapisovat :   klasifikace, hodnocení chování,

omlouvání absence a důležité informace.


Do tohoto systému mohou rodiče vstupovat po registraci, já Vám mohu do tohoto

systému posílat ZPRÁVIČKY a informace.


Máme i kontaktní deník...kde budete mít také vše zapsáno.

Moc prosím rodiče, aby sledovali i naše webové stránky.


Aktivace PINU nám ulehčí komunikaci v případě DISTANČNÍ VÝUKY.

   Tak  přeji Vám mnoho sil a trpělivosti  tak , abychom vše zvládali.

Moc děkuji  a hezké dny Vám přeji.

  Iva Oršelová

Třídní schůzka 1.C  v pondělí nebude -

zhoršená  epidemiologická situace .


Téma třídní schůzky tzv.na dálku: 1. Kdo nezaplatil třídní fond -

                                                      ...prosím o zaplacení . Děkuji.


                                                       2. Denně kontrola kontaktního deníku, prosím

                                                         ...očíslujeme stránky KD .


                                                      3. Dodržování hygienických zásad v budově školy

                                                        (prosím  2 roušky ( každá rouška  v igel.pytlíku), desinfekce rukou) .


                                                    4.Škola online- všichni žáci 1.C -  v pátek 18.9. dostávají  PIN

  prosím rodiče , aby si vše zpracovali na počítači - registraci .  Děkuji.


                                                    5. Google Classroom - postupné  seznamování učitelů s aplikací a

                                                       příprava na případnou  distanční výuku , možnosti zapojení žáků.

                                                       


                                                    6. Distanční výuka je povinná (dle školského zákona ).


                                                    7. V měsíci září je motivační hodnocení žáků----od října 

                                                       běžná klasifikace.

                                                  -  hodnotím razítkem nebo slovně -


                                                   8. Akce školy v 1. pololetí omezeny.


Prosím rodiče..denně opakujeme vše v Živé abecedě.

Úkoly z ostatních předmětů ....máme označené červeně.                                                  

 


Moc děkuji rodičům , kteří podepisují zadané úkoly.


 


Moc děkujji za spolupráci a přeji Vám i Vašim dětem

mnoho zdraví a pohodu.

Iva Oršelová

NOVÁ ZPRÁVIČKA

  V letošním roce , naše škola začíná zpracovávat výuku v elektronické 

třídní knize  a známky v elektronické žákovské knížce. Vše se týká , ale 3. - 9. ročníků.


Pro nás se týká  MODRÁ  žákovská knížka, do které prosím zapisujte omluvenky . Hodnocení

budu zapisovat  známkou já -tř.uč. , ale  také i chování . Veškeré informace vlepuji do

KONTAKTNÍHO DENÍKU.

Prosím rodiče   -  o pravidelnou kontrolu.


Přeji klidné a pohodové dny .

Moc Vás všechny zdravím.

Iva Oršelová

Roušky

Milí rodiče,

od 10.9.2020 platí nové nařízení vlády ohledně nošení roušek

ve vnitřních prostorách budov , tedy i  v naší škole .

 Prosím o 2 roušky ...jednu budou děti nosit na obličeji , druhá 

bude jako náhradní...(dejte do igelitového sáčku )...bude jako výměna 

do školní družiny.

Moc Vám děkuji a přeji všem zdraví a pohodu .

Iva Oršelová


Moc žádám rodiče , aby od 14.9.2020   již  děti do třídy nedoprovázeli .

(Do školy vstup jen v nejnutnějších případech a po domluvě s tř.učitelkou. )


Krásné zářijové dny.

Iva Oršelová

Nová zprávička..ze třídy " Sloníků "

V září jsme se sešli jako nová parta z různých školek, abychom spolu

zkusili dokázat vycházet, učit se, bavit, ale i smát se, někdy snad i plakat ,

ale hlavně zažívat mnoho nového a zajímavého.


 Dnes už máme skoro 14 dní za sebou...tedy v naší milé 1.C.

    Ráda bych popřála Vám i Vašim dětem a vlastně i sobě...radost z 

práce ( a máme jí před sebou hodně) ,  také klid a pohodu , ale i nadhled , 

když nám půjde něco pomaleji.

  ..Rozkoukáváme se zatím po škole, začínáme pracovat na svém " vzdělávání "...

Všichni máme plné ruce práce a taky plnou hlavu informací , zkušeností, nápadů ...

( děláme  ale vše, co je v našich silách, abychom uspěli ) .

Musím  ale říci , že nám to jde móóóc dobře.


  Už nosíme i domácí úkoly- jen připomínáme-

hledejte ČERVENÝ PUNTÍK :-).

V pátek ho nehledejte ( snad jen ve vyjímečných  případech).....dodržujeme víkendy ! :-)


 PROSÍM ...1.třídní schůzka bude  21.9.2020 v 16,00 v

naší třídě 1.C

Budeme si povídat o školních radostech i starostech.

Těším se na Vás a na další spolupráci .

   


 Děkuji také za brzké zaplacení třídního fondu.

 

                                                          naše třída 1.C

Pěkné dny přeji

Iva Oršelová


 

..a je to tu ...

                                                                  

 

 

Moc Vás všechny vítám na stránkách  1.C

 


 

Celé prázdniny jsme na to čekali a je to tady :   JSME PRVŇÁČCI !

 

Ale také máme krásný název třídy : SLONÍCI.

 


1.září 2020 našich prvňáčků.          

(informace)

 Moc Vás vítám na ZŠ a MŠ Horní !

Po otevření školní budovy , tj. v 7,40 , na Vás budou čekat naše nejstarší

žákyně a doprovodí Vás na školní hřiště ( bude-li pršet...do vestibulu) , kde Vás přivítá pan ředitel a 

zástupce zřizovatele.

Potom se s paní učitelkou odeberete do třídy 1.C.

První den - 1.9. - se nepřezouváme.

Ve třídě  děti s paní učitelkou prožijí svou  první vyučovací hodinu  ,

samozřejmě s rodiči.


 

3.9....čtvrtek..3VH ( do 10,45)

4.9.--pátek ...4VH (do 11,40) ..učíme se dle rozvrhu

V týdnu od  7.9. bude probíhat výuka  podle rozvrhu, ve  středu bude 5 VH (do 12,35).

 

Je možné si objednat obědy ve školní jídelně.


           Dovolte mi , prosím , popřát Vám  hodně sil , pohody  a  krásných zážitků na  ZŠ a  MŠ  Horní.

                                           Mgr. Ivana Oršelová

Děti dostávají , z tohoto projektu , mléko nebo ovoce.


Podívejte se ...prosím...na pěkné fotečky do fotogalerie  z naší třídy , ale také i na nás , kdy jsme 

1.9. byli pasováni na PRVŇÁČKY.

Iva Oršelová

Rozvrh hodin

1.C 1 2 3 4 5
Pondělí TV-PL ČJ M AJ
Úterý ČJ M PRV ČJ
Středa ČJ M TV ČJ VV
Čtvrtek ČJ PRV M PV
Pátek ČJ M ČJ HV

Galerie