Jak úspěšně zvládnout zápis

Jak úspěšně zvládnout zápis krok za krokem:

 

  1. V termínu od 1. 4. 2023 musí zákonný zástupce vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na webových stránkách zapisdozs.brno.cz. Spolu s touto žádostí bude dítěti vygenerován kód, pod kterým bude zapisováno. Tuto žádost vytiskněte a přineste s sebou na zápis.
  2. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete si žádost o přijetí sepsat a vytisknout u nás ve škole ve dnech zápisu v kanceláři školy.
  3. K ZÁPISU JE NUTNÉ S SEBOU PŘINÉST:
  • rodný list dítěte
  • vytištěnou žádost k přijímacímu řízení (viz. elektronický zápis), podepsanou nejlépe oběma zákonnými zástupci
  • platný doklad totožnosti zákonného zástupce, který je určen jako jednatel se školou, ze kterého je možno ověřit trvalé bydliště zákonného zástupce (platný občanský průkaz)
  • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounských rodin apod.)
  • v případě cizinců vízový doklad dítěte (při jiném, než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu), doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat a doklad místa pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování atd.)
  • má-li žák jiné trvalé bydliště než zákonný zástupce, pak také potvrzení dokládající toto trvalé bydliště dítěte
  • byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky, pak také rozhodnutí o udělení odkladu

 

Nemůžete-li se ze závažných důvodů v uvedených termínech k zápisu dostavit, domluvte si telefonicky náhradní termín na tel. čísle 543214361 s p. zástupkyněmi školy Mgr. Lenkou Sklenářovou nebo Mgr. Kateřinou Kubínovou.