Informace k zápisu do 1. ročníku na školní rok 2022/2023

Zápis budoucích prvňáčků

Zápis bude mít dvě části:

Termín: pátek 22. 4. a pondělí 25. 4. od 13,30 do 17,30.

Dokumenty potřebné k zápisu či odkladu:

Pokud se zápisu nemůžete nebo se nechcete osobně zúčastnit, zašlete vygenerovanou žádost o přijetí či odkladu spolu s kopií rodného listu dítěte a kopií dokladu totožnosti zákonného zástupce jednou z těchto možností:

    • elektronicky z vlastní datové schránky do datové schránky školy c6bmj3u

    • elektronicky mailem, ale pouze jako dokument s platným elektronickým podpisem, vydaným certifikační autoritou, na adresu zapis@zshorni.cz. Postačí skeny všech dokumentů

    • klasickou poštou – doporučeným dopisem na adresu školy, označeným na obálce slovem Zápis nebo vhození do naší poštovní schránky u hlavního vchodu do školy

V  případě nejasností a dotazů nás kontaktujte na tel. 543 214 361 kl. 22 nebo emailem na sklenarova@zshorni.cz. Vždy na sebe uveďte telefonní kontakt pro rychlejší vyřízení vaší záležitosti.

Věříme, že při dodržení všech postupů proběhne zápis bez problémů.

Těšíme se na spolupráci.