Velikonoce

Družina

Informace o provozu školní družiny pro školní rok 2023/24

Vedoucí vychovatelka Hana Mohelská - telefon:  775 288 187 ( v době od 11,00-17,00)

A oddělení - Martina Studená

B oddělení - Monika Tomanová

C oddělení - Milada Krchňavá

D oddělení - Hana Mohelská

E oddělení - Irena Kupková

F oddělení - Olga Hikešová 

Provoz družiny:

Ranní družina:

od 6,30 - příchod dítěte hlaste zvonkem u hlavního vchodu (jméno, příjmení, třída)

Odpolední družina:

 • vychovatelka přebírá děti ihned po ukončení výuky a odvádí je do svého oddělení
 • proběhne příprava na oběd, přesun do školní jídelny a oběd ( 4VH do 12.10, 5VH do cca 13.20 )
 • následuje poobědová odpočinková činnost na školním hřišti do 13,00 (Povídálkov) - pouze pro děti končící po 4VH
 • 13,00-14,30 řízená činnost (hry, soutěže, pracovní činnosti)
 • 14,30-15,30 pobyt venku V TUTO DOBU NELZE DĚTI VYZVEDÁVAT
 • 15,30-16,00 svačinka, klidový režim
 • 16,00-17,00 volnočasové aktivity

Vyzvedávání dětí ze školní družiny:

 • po obědě -  4VH cca 12.10, 5VH cca 13.20 
 • 13,00 -14,30   
 • 15,30 -17,00
 • V případě nutnosti volejte na telefonní číslo 775 288 187 (v době od 11,00-17,00)

Přijaté dítě potřebuje:

 • řádně a včas odevzadnou přihlášku se všemi důležitými údaji (viz Zápisní lístek). Přihláška je závazná!
 • uhrazený poplatek za ŠD  za příslušné období
 • vhodné oblečení pro pobyt venku (pevná obuv, nepromokavá bunda...)
 • polštářek s pratelným povlakem v igelitové tašce 
 • uhrazený fond ŠD 150 Kč/rok k rukám vychovatelky
 • Všechny věci dětem řádně podepište, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám.

Kroužky:

 • Informace o kroužcích zajišťuje třídní učitelka, platba se provádí až po doručení závazné přihlášky rodičům
 • příslušní vyučující kroužků si děti vždy vyzvedávají i odevzdávají u vychovatelky

Platba ŠD:

 • ve školním roce 2023/24 činí poplatek 250,- Kč/měsíc 

Úhradu za 1. pololetí (září-prosinec), která činí 1000,- Kč, proveďte od 1.8. do 28.8.2023 na č. účtu 382388003/0300,do poznámky uveďte jméno a třídu dítěte, variabilní symbol: prvních 6 čísel rodného čísla (před lomítkem).

Úhradu za 2. pololetí (leden-červen), která činí 1440,- Kč, proveďte nejpozději do 31.1. 2024.

 

Důležité:

Pokud dítě odchází samostatně v jiný čas, než je uveden v Zápisním lístku, informujte družinářku

 e-mailem  druzina@zshorni.cz  vždy do 11,00 hod příslušného dne.

V mailu uveďte: jméno dítěte, oddělení ŠD a informaci, kterou chcete sdělit vychovatelce.

Všechna oddělení mají společnou e-mail. adresu.

 

Pokud vaše dítě ukončí docházku, je nutné vyplnit odhlašovací formulář a předat jej vychovatelce /na stránkáchŠD nebo osobně u vychovatelky/

                                              s přáním dobré spolupráce   Hana Mohelská 

 

Nový zápisní lístek

Odhlášení ze školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny, Dodatek č. 1

 

 

 

 

Galerie