Školní družina - Zima 2022/2023

Družina

Informace o provozu školní družiny pro školní rok 2022 / 23

Vedoucí vychovatelka Hana Mohelská - telefon:  775 288 187 ( v době od 11,30-17,00)

 A oddělení - Milada Krchňavá

B oddělení - Hana Mohelská

C oddělení - Martina Studená

D oddělení - Monika Tomanová

E oddělení - Irena Kupková

F oddělení - Jana Hubáčková

Provoz družiny:

Ranní družina:

od 6,30 - příchod dítěte hlaste zvonkem u hlavního vchodu (jméno, příjmení, třída)

Odpolední družina:

 • vychovatelka přebírá děti ihned po ukončení výuky a odvádí je do svého oddělení
 • proběhne příprava na oběd, přesun do školní jídelny a oběd ( 4VH do l2.20, 5VH do cca13.30 )
 • následuje poobědová odpočinková činnost na školním hřišti do 13,00 (Povídálkov) - pouze pro děti končící po 4VH
 • 13,00-14,30 řízená činnost (hry, soutěže, pracovní činnosti)
 • 14,30-15,30 pobyt venku V TUTO DOBU NELZE DĚTI VYZVEDÁVAT

 • 15,30-16,00 svačinka, klidový režim

 • 16,00-17,00 volnočasové aktivity

Vyzvedávání dětí ze školní družiny:

 • po obědě -  4VH cca l2.20, 5VH cca 13.30 
 • 13,00 -14,30   
 • 15,30 -17,00
 • V případě nutnosti volejte nebo zanechte zprávu na telefonním čísle 775 288 187 ( v době od 11,30-17,00)

Přijaté dítě potřebuje:

 • řádně a včas odevzadnou přihlášku se všemi důležitými údaji (viz Zápisní lístek).Přihláška je závazná!
 • uhrazený poplatek za ŠD  za příslušné období
 • vhodné oblečení pro pobyt venku (pevná obuv, nepromokavá bunda...)
 • polštářek s pratelným povlakem a pevnou igelitovou taškou na tento polštářek
 • uhrazený fond ŠD 150 Kč/rok k rukám vychovatelky

Kroužky:

 • Informace o kroužcích zajišťuje třídní učitelka, platba se provádí až po doručení závazné přihlášky rodičům
 • příslušní vyučující kroužků si děti vždy vyzvedávají i odevzdávají u vychovatelky

Platba ŠD:

 • ve školním roce 2022/23 činí poplatek 200 Kč/měsíc 

Úhradu za 1. pololetí (září-prosinec), která činí 800,- Kč, proveďte od 1.8. do 24.8.2022 na č. účtu 382388003/0300,do poznámky uveďte jméno a třídu dítěte, variabilní symbol: prvních 6 čísel rodného čísla (před lomítkem).

 

Úhradu za 2. pololetí (leden-červen), která činí 1150 Kč, proveďte nejpozději do 31.1. 2023 .

 

 

Důležité:

V případě jakýchkoliv změn, informujte písemně vychovatelku na této mail. adrese : druzina@zshorni.cz  vždy do 11,00 hod příslušného dne.

Děti budou uvolňovány při změnách pouze na základě takto napsané omluvenky. 

 

Všechny věci dětem řádně podepište, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám.

Pokud vaše dítě ukončí docházku, je nutné vyplnit odhlašovací formulář a předat jej vychovatelce /na stránkáchŠD nebo osobně u vychovatelky/

                                              s přáním dobré spolupráce   Hana Mohelská , ved. vychovatelka ŠD

 

Zápisní lístek 

Vnitřní řád školní družiny 

Školní vzdělávací program školní družiny 

Odhlášení ze ŠD.

 

Vážení rodiče a zák. zástupci,

V letošním roce nás čeká změna ve školní družině.

Veškeré změny odchodů bez doprovodu /jiném než je zapsáno v zápisním lístku/ je nutno nahlásit vychovatelce emailem druzina@zshorni.cz do 11 hodin příslušného dne.Ve zprávě uveďte celé jméno, oddělení a čas samostatného odchodu.Na písemné omluvenky v deníčku nebude brán zřetel. Důvodem této změny je snaha o zvýšení bezpečnosti vašich dětí.

Děkujeme za pochopení vedoucí vychovatelka Hana Mohelská                                        

 

 

Galerie