Družina

Družina

Výtvarná soutěž

I v covidové době lze soutěžit. Naše školní družina se zapojila do výtvarné soutěže "Tajemství bitvy u Slavkova". Naše šikovná žákyně Adéla Somrová se umístila na krásném 3. místě!

Gratulujeme

Informace o provozu školní družiny pro školní rok 2021/2022

 

Vedoucí vychovatelka Hana Mohelská - telefon:  775 288 187 ( v době od 11,30-17,00)

 oddělení - Milada Krchňavá

 oddělení - Hana Mohelská 

 oddělení - Martina Studená

 oddělení - Alena Polyaková

 oddělení - Hana Bartová

 oddělení - Jana Hubáčková

Provoz družiny:

Ranní družina:

od 6,30 - příchod dítěte hlaste zvonkem u hlavního vchodu (jméno, příjmení, třída)

Odpolední družina:

 • vychovatelka přebírá děti ihned po ukončení výuky (1. třída v 11,40) a odvádí si je do svého oddělení
 • proběhne příprava na oběd, přesun do školní jídelny a oběd (cca do 12,15)
 • následuje poobědová odpočinková činnost na školním hřišti do 13,30 (Povídálkov)
 • 13,30-14,30 řízená činnost (hry, soutěže, pracovní činnosti)
 • 14,30-15,30 pobyt venku V TUTO DOBU NELZE DĚTI VYZVEDÁVAT

 • 15,30-16,00 svačinka, klidový režim

 • 16,00-17,00 volnočasové aktivity

Vyzvedávání dětí ze školní družiny:

 • 30 minut po skončení výuky - doba nutná na oběd
 • 13,30-14,30
 • 15,30-17,00
 • V případě nutnosti volejte nebo zanechte zprávu na telefonním čísle 775 288 187 ( v odbě od 11,30-17,00)

Přijaté dítě potřebuje:

 • řádně a včas odevzadnou přihlášku se všemi důležitými údaji (viz Zápisní lístek).Přihláška je závazná!
 • uhrazený poplatek za ŠD  za příslušné období
 • vhodné oblečení pro pobyt venku (pevná obuv, nepromokavá bunda...)
 • polštářek s pratelným povlakem a pevnou igelitovou taškou na tento polštářek
 • uhrazený fond ŠD 100 Kč/rok k rukám vychovatelky

Kroužky:

 • Informace o kroužcích zajišťuje třídní učitelka, platba se provádí až po doručení závazné přihlášky rodičům
 • příslušní vyučující kroužků si děti vždy vyzvedávají i odevzdávají u vychovatelky

Platba ŠD:

 • ve školním roce 2021/2022 činí poplatek 200 Kč/měsíc 
 • poloviční poplatek 100 Kč za měsíc pro děti se zkrácenou docházkou (ranní družina, obědy)

Úhradu za 1. pololetí (září-prosinec), která činí 800 Kč, proveďte nejpozději do 20.8.2021 na č. účtu 382388003/0300,do poznámky uveďte jméno a třídu dítěte, variabilní symbol: prvních 6 čísel rodného čísla (před lomítkem).

Druhé ročníky mají přeplatek z loškého roku,částka bude upřesněna.

Úhradu za 2. pololetí (leden-červen), která činí 1200 Kč, proveďte nejpozději do 31.1.2022 .

 

 

Důležité:

V případě jakýchkoliv změn, informujte písemně včas vychovatelku prostřednictvím kontaktního deníčku, který děti dostanou od třídní učitelky nebo osobní návštěvou.

Děti budou uvolňovány při změnách pouze na základě písemné omluvenky v kontaktním deníku. 

Kontaktní mail: druzina@zshorni.cz

Všechny věci dětem řádně podepište, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám.

Pokud vaše dítě ukončí docházku, je nutné vyplnit odhlašovací formulář a předat jej vychovatelce./na stránkáchŠD nebo osobně u vychovatelky/

                                              s přáním dobré spolupráce   Hana Mohelská , ved. vychovatelka ŠD

 

Zápisní lístek 

Vnitřní řád školní družiny 

Školní vzdělávací program školní družiny 

Odhlášení ze ŠD.

 

Provoz školní družiny od 4. 1. 2021

Provoz školní družiny se obnovuje pro žáky, kteří jsou do družiny přihlášení (odpolední ŠD). Také zde musí být zachována homogennost skupin, což v praxi znamená, že každá třída bude mít k dispozici kromě třídní učitelky také vychovatelku ŠD.

K dispozici pro vás bude i ranní družina, která bude opět probíhat v kmenových třídách, tuto službu mohou využívat i děti, které běžně ranní družinu nenavštěvují, není nutné žádné přihlášení.

 Provozní doba ŠD zůstává tedy v plném rozsahu, tj.  od 6.30 do 17.00 hod.

Ze ŠD děti vyzvedávejte, prosíme, jen v tyto časy:

 •  30 minut po skončení výuky – doba nutná na oběd
 •  13.30  - 14.30
 •  15.30  - 17.00

Galerie