Družina

Družina

Informace o provozu školní družiny pro školní rok 2021/2022

Vedoucí vychovatelka Hana Mohelská - telefon:  775 288 187 ( v době od 11,30-17,00)

 A oddělení - Martina Studená

B oddělení - Monika Tomanová 

C oddělení - Milada Krchňavá

D oddělení - Hana Mohelská

E oddělení - Hana Bartová

F oddělení - Jana Hubáčková

Provoz družiny:

Ranní družina:

od 6,30 - příchod dítěte hlaste zvonkem u hlavního vchodu (jméno, příjmení, třída)

Odpolední družina:

 • vychovatelka přebírá děti ihned po ukončení výuky (1. třída v 11,40) a odvádí si je do svého oddělení
 • proběhne příprava na oběd, přesun do školní jídelny a oběd (cca do 12,20)
 • následuje poobědová odpočinková činnost na školním hřišti do 13,00 (Povídálkov)
 • 13,00-14,30 řízená činnost (hry, soutěže, pracovní činnosti)
 • 14,30-15,30 pobyt venku V TUTO DOBU NELZE DĚTI VYZVEDÁVAT

 • 15,30-16,00 svačinka, klidový režim

 • 16,00-17,00 volnočasové aktivity

Vyzvedávání dětí ze školní družiny:

 • 30 minut po skončení výuky - doba nutná na oběd
 • 13,00 -14,30   
 • 15,30 -17,00
 • V případě nutnosti volejte nebo zanechte zprávu na telefonním čísle 775 288 187 ( v odbě od 11,30-17,00)

Přijaté dítě potřebuje:

 • řádně a včas odevzadnou přihlášku se všemi důležitými údaji (viz Zápisní lístek).Přihláška je závazná!
 • uhrazený poplatek za ŠD  za příslušné období
 • vhodné oblečení pro pobyt venku (pevná obuv, nepromokavá bunda...)
 • polštářek s pratelným povlakem a pevnou igelitovou taškou na tento polštářek
 • uhrazený fond ŠD 100 Kč/rok k rukám vychovatelky

Kroužky:

 • Informace o kroužcích zajišťuje třídní učitelka, platba se provádí až po doručení závazné přihlášky rodičům
 • příslušní vyučující kroužků si děti vždy vyzvedávají i odevzdávají u vychovatelky

Platba ŠD:

 • ve školním roce 2021/2022 činí poplatek 200 Kč/měsíc 

Úhradu za 1. pololetí (září-prosinec), která činí 800 Kč, proveďte nejpozději do 27. 8. 2021 na č. účtu 382388003/0300,do poznámky uveďte jméno a třídu dítěte, variabilní symbol: prvních 6 čísel rodného čísla (před lomítkem).

Druhé ročníky mají přeplatek z loškého roku,částka bude upřesněna.

Úhradu za 2. pololetí (leden-červen), která činí 1200 Kč, proveďte nejpozději do 31.1. 2022 .

 

 

Důležité:

V případě jakýchkoliv změn, informujte písemně včas vychovatelku prostřednictvím kontaktního deníčku, který děti dostanou od třídní učitelky nebo osobní návštěvou.

Děti budou uvolňovány při změnách pouze na základě písemné omluvenky v kontaktním deníku. 

Kontaktní mail: druzina@zshorni.cz

Všechny věci dětem řádně podepište, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám.

Pokud vaše dítě ukončí docházku, je nutné vyplnit odhlašovací formulář a předat jej vychovatelce /na stránkáchŠD nebo osobně u vychovatelky/

                                              s přáním dobré spolupráce   Hana Mohelská , ved. vychovatelka ŠD

 

Zápisní lístek 

Vnitřní řád školní družiny 

Školní vzdělávací program školní družiny 

Odhlášení ze ŠD.

 

Galerie