Školní družina - 2022

Družina

Informace o provozu školní družiny pro školní rok 2022 / 23

Vedoucí vychovatelka Hana Mohelská - telefon:  775 288 187 ( v době od 11,30-17,00)

 A oddělení

B oddělení - 

C oddělení - 

D oddělení - 

E oddělení - 

F oddělení

Provoz družiny:

Ranní družina:

od 6,30 - příchod dítěte hlaste zvonkem u hlavního vchodu (jméno, příjmení, třída)

Odpolední družina:

 • vychovatelka přebírá děti ihned po ukončení výuky (1. třída v 11,40) a odvádí si je do svého oddělení
 • proběhne příprava na oběd, přesun do školní jídelny a oběd (cca do 12,20)
 • následuje poobědová odpočinková činnost na školním hřišti do 13,00 (Povídálkov)
 • 13,00-14,30 řízená činnost (hry, soutěže, pracovní činnosti)
 • 14,30-15,30 pobyt venku V TUTO DOBU NELZE DĚTI VYZVEDÁVAT

 • 15,30-16,00 svačinka, klidový režim

 • 16,00-17,00 volnočasové aktivity

Vyzvedávání dětí ze školní družiny:

 • 30 minut po skončení výuky - doba nutná na oběd
 • 13,00 -14,30   
 • 15,30 -17,00
 • V případě nutnosti volejte nebo zanechte zprávu na telefonním čísle 775 288 187 ( v odbě od 11,30-17,00)

Přijaté dítě potřebuje:

 • řádně a včas odevzadnou přihlášku se všemi důležitými údaji (viz Zápisní lístek).Přihláška je závazná!
 • uhrazený poplatek za ŠD  za příslušné období
 • vhodné oblečení pro pobyt venku (pevná obuv, nepromokavá bunda...)
 • polštářek s pratelným povlakem a pevnou igelitovou taškou na tento polštářek
 • uhrazený fond ŠD 150 Kč/rok k rukám vychovatelky

Kroužky:

 • Informace o kroužcích zajišťuje třídní učitelka, platba se provádí až po doručení závazné přihlášky rodičům
 • příslušní vyučující kroužků si děti vždy vyzvedávají i odevzdávají u vychovatelky

Platba ŠD:

 • ve školním roce 2022/23 činí poplatek 200 Kč/měsíc 

Úhradu za 1. pololetí (září-prosinec), která činí 800,- Kč, proveďte od 1.8. do 24.8.2022 na č. účtu 382388003/0300,do poznámky uveďte jméno a třídu dítěte, variabilní symbol: prvních 6 čísel rodného čísla (před lomítkem).

 

Úhradu za 2. pololetí (leden-červen), která činí 1200 Kč, proveďte nejpozději do 31.1. 2023 .

 

 

Důležité:

V případě jakýchkoliv změn, informujte písemně vychovatelku na této mail. adrese : druzina@zshorni.cz  vždy do 11,00 hod příslušného dne.

Děti budou uvolňovány při změnách pouze na základě takto napsané omluvenky. 

 

Všechny věci dětem řádně podepište, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám.

Pokud vaše dítě ukončí docházku, je nutné vyplnit odhlašovací formulář a předat jej vychovatelce /na stránkáchŠD nebo osobně u vychovatelky/

                                              s přáním dobré spolupráce   Hana Mohelská , ved. vychovatelka ŠD

 

Zápisní lístek 

Vnitřní řád školní družiny 

Školní vzdělávací program školní družiny 

Odhlášení ze ŠD.

 

Školní družina

 

Máme za sebou první pololetí.

Od září, hned jak jsme se zorientovali, kam kdo patří, do kterého oddělení, na jaký zvoneček zazvonit, kdy která třída končí vyučování, kdy začínají a končí kroužky, kam se máme přesunout … (přece jen je nás tu okolo 150 a to už je nějaká síla), jsme začali plnit roční tématický plán činností školní družiny.

V souladu s logem naší školy „ Škola v pohybu“ se snažíme, aby děti trávily co nejvíce času venku na čerstvém vzduchu a v pohybu.

Na oslavu podzimu si děti vyrobily „ Podzimáčka“, využili jsme veškerý dostupný přírodní materiál. Jistě jste se s ním seznámili ve fotogalerii.

Všechna oddělení družin se zúčastnila „ dýńových slavností“, povídali jsme si o zvycích a obyčejích.

Maminkám jsme konkurovali při výrobě a zdobení vánočních perníčků.  Pod stromečkem jste našli i dárečky a přáníčka, která pro vás děti s láskou vyrobily.

V současné době jsme se zapojili do soutěže „ Požární ochrana očima dětí a mládeže“ – proběhlo družinové kolo a vítězné obrázky jsme zaslali do celostátního kola.

Máme rozjednanou účast na lesnickém veletrhu, který se bude konat v dubnu.

Těšíme, se co nám přinese příští pololetí.

Za kolektiv vychovatelek ŠD  Hana Mohelská

24. ČVN

Vodní radovánky

Vodní hrátky na ZŠ Horní
Detail

29. DUB

Pálení čarodějnic

Detail

Galerie