Družina

Družina

Informace o provozu školní družiny pro školní rok 2018/2019

 

Vedoucí vychovatelka Hana Mohelská

A oddělení - Martina Studená
B oddělení Hana Mohelská
C oddělení Alena Polyaková
D oddělení Milada Krchňavá
E oddělení Aneta Prokešová

Provoz družiny:

Ranní družina:

od 6,30 - příchod dítěte hlaste zvonkem u hlavního vchodu (jméno, příjmení, třída)

Odpolední družina:

Přijaté dítě potřebuje:

Kroužky:

Platba ŠD:

Úhradu za 1. pololetí (září-prosinec), která činí 800 Kč, proveďte nejpozději do 21.9.2018 na č. účtu 382388003/0300,

úhradu za 2. pololetí (leden-červen), která činí 1200 Kč, proveďte nejpozději do 31.1.2019 na č. účtu 382388003/0300,

do poznámky uveďte jméno a třídu dítěte, variabilní symbol: prvních 6 čísel rodného čísla (před lomítkem).

Platbu lze provést i hotově u ekonomky školy  v předem stanovených termínech.

Důležité:

V případě jakýchkoliv změn, informujte písemně včas vychovatelku prostřednictvím kontaktního deníčku, který děti dostanou od třídní učitelky nebo osobní návštěvou.

Všechny věci dětem řádně podepište, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám.

                                              s přáním dobré spolupráce   Hana Mohelská , ved. vychovatelka ŠD

 

Zápisní lístek

Vnitní řád školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny.

 

Galerie