Zápis do 1. ročníku školního roku 2022-2023

Zápis do 1. ročníku školního roku 2022-2023

Zápis do 1. ročníku školního roku 2022-2023
Zápis budoucích prvňáčků může letos znovu proběhnout v klasické formě, tj. za přítomnosti nejen rodičů, ale hlavně dětí.

Zápis bude mít dvě části:

  • formální, kde zákonný zástupce odevzdá všechny potřebné dokumenty a
  • neformální, v rámci kterého budou děti zábavnou formou plnit dané úkoly.

Termín: pátek 22. 4. a pondělí 25. 4. od 13,30 do 17,30.

Dokumenty potřebné k zápisu či odkladu:

  • vygenerovanou žádost o přijetí do školy ze systému zapisdozs.brno.cz
  • rodný list dítěte
  • doklad totožnosti zákonného zástupce, který je uveden jako zákonný zástupce 1
  • žádost o odklad: přiložte potřebné dokumenty k odkladu (vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření dětského praktického lékaře či klinického psychologa)

Pokud se zápisu nemůžete nebo se nechcete osobně zúčastnit, zašlete vygenerovanou žádost o přijetí či odkladu spolu s kopií rodného listu dítěte a kopií dokladu totožnosti zákonného zástupce jednou z těchto možností:

    • elektronicky z vlastní datové schránky do datové schránky školy c6bmj3u

    • elektronicky mailem, ale pouze jako dokument s platným elektronickým podpisem, vydaným certifikační autoritou, na adresu zapis@zshorni.cz. Postačí skeny všech dokumentů

    • klasickou poštou – doporučeným dopisem na adresu školy, označeným na obálce slovem Zápis nebo vhození do naší poštovní schránky u hlavního vchodu do školy

V  případě nejasností a dotazů nás kontaktujte na tel. 543 214 361 kl. 22 nebo emailem na sklenarova@zshorni.cz. Vždy na sebe uveďte telefonní kontakt pro rychlejší vyřízení vaší záležitosti.

Věříme, že při dodržení všech postupů proběhne zápis bez problémů.

Těšíme se na spolupráci.