Zápis budoucích prvňáčků

Zápis budoucích prvňáčků

Zápis budoucích prvňáčků
zápis se uskuteční bez přítomností dítěte.

Vážení rodiče,

blíží se termín zápisu, který letos zaznamenal nutné změny, které vyplývají z nařízení vlády v souvislosti s výskytem koronaviru. Zápis se uskuteční bez přítomnosti dítěte v době od 8. do 22.4. 2020

Předem děkujeme, za upřednostnění  bezkontaktního jednání se školou a za pečlivé vyplnění kontaktních údajů, které usnadní naši vzájemnou komunikaci.

Jak správně postupovat při žádosti o přijetí:

Pokud máte elektronický podpis, můžete vše připravit z domova:

vygenerujte si žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na webových stránkách www.zaspisdozs.brno.cz, pečlivě ji vyplníte a zašlete do datové schránky školy c6bmj3u nebo na email: zapis@zshorni.cz.

Tím jsou z vaší strany veškeré požadavky splněny a vy čekáte na rozhodnutí ředitele školy, které v případě nepřijetí dostanete poštou a v případě přijetí zjistíte na webových stránkách školy, na webu www.zaspisdozs.brno.cz a vývěsce u hlavního vchodu do budovy školy. Vše vždy pod registračním číslem, nikoli pod jménem dítěte.

Pokud elektronický podpis nemáte, pak lze postupovat takto:

 

  • vygenerujte si žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na webových stránkách www.zaspisdozs.brno.cz, pečlivě ji vyplňte a vytiskněte. K tomu přiložte kopii občanského průkazu zákonného zástupce, který je označen jako jednatel se školou a kopii rodného listu dítěte. Vše označte následujícím textem:

Uděluji souhlas s použitím kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce za účelem ověření osobních údajů v souvislosti se zápisem k základnímu vzdělávání.

Po ukončení řízení budou tyto kopie dokladů skartovány.

Podpis + datum. (na kopii RL za Vaše dítě má sourozence na naší škole -jméno a třídu)

Vygenerovanou žádost a kopie dokladů s vyjádřením souhlasu pošlete poštou na adresu školy nebo vhoďte do schránky na budově školy u hlavního vchodu.

 

  • Poslední možností je návštěva školy. V rezervačním systému školy si zablokujete čas, ve kterém se dostavíte na ověření údajů. V tomto případě s sebou vezměte občanský průkaz zákonného zástupce, který je dle vygenerované žádosti jednatelem se školou a rodný list dítěte. Vše ověříme na místě a ihned Vám vrátíme.

Pokud je dítě po odkladu, vezměte i rozhodnutí o odkladu z minulého roku.

Tím budou z vaší strany veškeré požadavky splněny a vy čekáte na rozhodnutí ředitele školy, které v případě nepřijetí dostanete poštou a v případě přijetí zjistíte na webových stránkách školy, na webu www.zaspisdozs.brno.cz a vývěsce u hlavního vchodu do budovy školy. Vše vždy pod registračním číslem, nikoli pod jménem dítěte.

Pokud nemáte možnost vygenerovat si žádost, nebo zarezervovat si čas jednání se školou, domluvte si termín návštěvy školy telefonicky na čísle 734 108 729.

 

Jak správně postupovat při žádosti o odklad školní docházky:

  • vygenerujte si žádost o odklad na webu www.zaspisdozs.brno.cz   a pečlivě ji vyplňte, přiložte kopii občanského průkazu zákonného zástupce, který je označen jako jednatel se školou a kopii rodného listu dítěte. Vše označte následujícím textem:

Uděluji souhlas s použitím kopie rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce za účelem ověření osobních údajů v souvislosti se zápisem k základnímu vzdělávání.

Po ukončení řízení budou tyto kopie dokladů skartovány.

Podpis + datum.

 

  • přiložte doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře či klinického psychologa
  • pokud tato doporučení nemáte, jste povinni je dodat v nejkratší možné lhůtě.

Pokud tato doporučení nedodáte, musí Vaše dítě v září 2020 nastoupit do 1. třídy. Z toho důvodu vyplňte i žádost o přijetí, která bude po dodání obou doporučení stornována.

Vše pošlete poštou na adresu školy nebo vhoďte do schránky na budově školy u hlavního vchodu.

Poslední možností je návštěva školy. V rezervačním systému školy si zablokujete čas, ve kterém se dostavíte na ověření údajů. V tom případě s sebou vezměte občanský průkaz zákonného zástupce, který je dle vygenerované žádosti jednatelem se školou a rodný list dítěte a výše zmíněné doporučení.

Pokud nemáte možnost vygenerovat si žádost, nebo zarezervovat si čas jednání se školou, domluvte si termín návštěvy školy telefonicky na čísle 734 108 729.

Pokud máte dotazy, kontaktujte nás:

sklenarova@zshorni.cz, 734 108 729 nebo kubinova@zshorni.cz