Workshop o holocaustu a beseda s pamětníky

Workshop o holocaustu a beseda s pamětníky

Workshop o holocaustu a beseda s pamětníky

V pondělí 7. listopadu 2022 navštívili žáci 9. tříd Židovskou obec na třídě Kpt. Jaroše, kde pro ně byl připraven workshop o holocaustu a následně beseda s pamětníky.

Žáci se nejprve dověděli zajímavé informace o životě Židů za 1. československé republiky, v době Protektorátu Čechy a Morava i o jejich osudech po skončení II. světové války. Vyvrcholením programu byla beseda s pamětníky holocaustu, kteří se narodili do smíšených manželství (otec – Žid, matka – křesťanka). Nejprve jsme se zaposlouchali do povídání 94 – letého Karla Ellingera, který během II. světové války prošel ghettem Terezín, koncentračními tábory Osvětim, Landshut a nakonec se osvobození dočkal v bavorském Dachau. Dalšími pamětníky byli 91 – letí bratranci Ivo a Leo Rotterovi, kteří byli v závěru války schováváni u svých příbuzných a díky jejich odvaze se mladí chlapci dočkali osvobození.

Pro většinu žáků byla zejména beseda s pamětníky holocaustu silným momentem. Na závěr programu obdrželi žáci poutavou knihu „Moje dlouhé mlčení“, jejíž autorka paní Bezdíčková před dvěma lety umřela.