Výuka od 4.1. 2021

Výuka od 4.1. 2021

Výuka od 4.1. 2021
Vážení rodiče, milí žáci! Přejeme Vám všem pevné zdraví, hodně štěstí a co možná největší pohodu a klid v novém roce 2021.

Určitě jsme měli všichni jedno velké přání, aby se vzdělávání vrátilo do starých kolejí, ale na jeho splnění si budeme zřejmě muset ještě nějakou chvíli počkat. Situace je náročná pro nás všechny, ale z minulých období je jasné, že může dobře fungovat nejen omezená prezenční výuka, ale i distanční výuka, která je složitější a klade daleko větší nároky na nás všechny. Ze strany školy musí být splněna celá řada podmínek a doporučení a práce pedagogů je v tomto období velmi náročná, z vaší strany je požadována větší samostatnost a zodpovědnost žáků a v neposlední řadě leží velká zátěž na rodičích, kteří musí být koordinátory, zprostředkovateli a k tomu zastávat svoji práci v zaměstnání i doma. V každém případě je jasné, že bez vzájemné spolupráce se neobejdeme ani v nejbližších dnech. Abychom vše co nejvíce zjednodušili, budeme se vracet k tomu, co už v minulém období fungovalo a pokud nám to situace dovolí, budeme pracovat dle zavedených pravidel.

Od 4. ledna 2021 se tedy vrátíme k zavedenému systému, kdy začíná prezenční výuka pouze pro žáky 1. a 2. ročníků a ostatní ročníky se učí distančně.

Ve škole online zasíláme aktuální informace, které si, prosíme, prostudujte.

Znovu Vám děkujeme za spolupráci.         vedení školy