Výuka od 24. 5. 2021

Výuka od 24. 5. 2021

Výuka od 24. 5. 2021
Na prezenční výuku nastupují všichni žáci 1. i 2. stupně.