Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady
Výsledky voleb do školské rady - zákonní zástupci žáků

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků proběhly  v pondělí 10. června během třídních schůzek  od   16.00 do 18.00h. Z odevzdaných 107 hlasovacích lístků bylo 106 platných hlasovacích lístků.Volební komise po přepočítání hlasů pro jednotlivé kandidáty stanovila pořadí takto : 

1.Barbora Filová, Ing.        36  hlasů

2.Dana Říhovská                 32  hlasů

3.Ondřej Pliska                    25hlasů

4.Alena Tiupa                      13 hlasů

 

Všem kandidátům děkujeme za účast.  Paní Barboře Filové gratulujeme k úspěšnému zvolení  a budeme se těšit na spolupráci během tříletého volebního období. 

První povolební schůzka školské rady se uskuteční koncem června . Školská rada bude zasedat v tomto složení :

Mgr. Martin Petržela - ředitel školy 

Ing. Barbora Filová - za zákonné zástupce žáků 

Mgr. Jitka Maradová - za pedagogy, předsedkyně školské rady

Ing. Martin Schwab - za zřizovatele.