Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady
Výsledky voleb do školské rady z řad pedagogů

 Volby proběhly dne 7. 6. 2021 ve sborovně  školy od 14.00 do 16.00.

Dostavilo se 34 pedagogů, účast je zaznamenána na prezenčních listinách.

Pedagogové   obdrželi hlasovací lístek, který po označení kandidátů vhodili do hlasovací urny.

Volební komise poté přepočítala volební hlasy s tímto výsledkem:

Celkem platných hlasovacích lístků 34

1. Jitka Maradová, 31 hlasů

2. Kateřina Kubínová, 2 hlasy

3. Radka Zadražilová, 1 hlas

Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy voleb, hlasování bylo v souladu s ustanovením školského zákona č.561/ 2004 Sb. a Volebního řádu schváleného radou obce.

Všem kandidátům děkujeme za účast  a volební komisi děkujeme  za organizaci a řádný průběh voleb.

8. 6. 2021

Mgr. Martin Petržela

ředitel školy