Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady
Výsledky voleb do školské rady z řad zákonných zástupců žáků

 Volby proběhly dne 7. 6. 2021 ve vestibulu školy od 16.00 do 18.00.

Dostavilo se 119 zákonných zástupců žáků, účast je zaznamenána na prezenčních listinách.

Zákonní zástupci   obdrželi hlasovací lístek, který po označení kandidátů vhodili do hlasovací urny.

Volební komise poté přepočítala volební hlasy s tímto výsledkem:

Celkem platných hlasovacích lístků 119.

1. PhDr. Karolína Severinová, 53 hlasů

2. Ing. , Mgr.  Jana Kočičková, 41 hlasů

3. Pan Jan Šnajder, 25 hlasů

Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy voleb, hlasování bylo v souladu s ustanovením školského zákona č.561/ 2004 Sb. a Volebního řádu schváleného radou obce.

Všem kandidátům děkujeme za účast  ve volbách do školské rady a vítězné kandidátce paní Severinové gratulujeme a těšíme se na spolupráci.

Volební komisi děkujeme za organizaci a řádný průběh voleb.

První povolební schůzka školské rady se uskuteční na konci měsíce června.

8. 6. 2021

Mgr. Martin Petržela

ředitel školy