Výsledky matematických soutěží

Výsledky matematických soutěží

Výsledky matematických soutěží
Máme za sebou dva měsíce školního roku a máme také první výsledky matematických soutěží, kterých se účastnili naši žáci.

V měsíci říjnu proběhlo základní kolo Logické olympiády. Z naší školy se soutěže účastnilo celkem 30 žáků ve 4 kategoriích. V rámci školy se nejlépe umístili:

 V kategorii  MŠ (předškolní věk):     Iva Mourycová  (ovečky)

V kategorii  A2 (2. ročník ZŠ):   Patricie Kočičková (2. B),  Marek Novotný (2. B),  Šimon Mohapl (2. B)

V kategorii A (3. – 5. ročník ZŠ):   Alexandra Kočičková (4. A),  Jakub Sušil (5. A),  Tereza Pártlová (5. A)

V kategorii B (druhý stupeň ZŠ):   Tomáš Jurman (7. A),  Aleš Jurman (7. A),  Monika Šebelová (9. A)

Následovalo školní kolo Pythagoriády, které proběhlo 2. listopadu. Celkem 34 žáků druhého stupně soutěžilo ve 4 kategoriích podle ročníků. Nejlepší matematici školy:

6. ROČNÍK     1.  Miroslav Zubek  (6. A)         

                       2.  Dalibor Najt  (6. A)

    

7. ROČNÍK     1.  Alena Boušková  (7. B),  Adam Beníček  (7. A)         

                       2.  Veronika Hauptová  (7. A)        

                       3.  Nicol Flídrová  (7. A)

 

8. ROČNÍK     1.  Veronika Kreidlová  (8. B)

                       2.  Klára Drimlová  (8. B),  Markéta Langová  (8. B),  Marie Ondrášková  (8. B)

 

9. ROČNÍK     1.  Matěj Dadák  (9. A),  Vojtěch Podroužek  (9. B)

                       2.  Ondřej Osvald  (9. A)

                       3.  Filip Novohradský  (9. B)

 

Všem účastníkům soutěží děkujeme a nejlepším blahopřejeme. Nejvíce blahopřejeme Veronice Kreidlové, která se ziskem 10 bodů stala navíc i úspěšným řešitelem s možností postupu do okresního kola Pythagoriády.

A na co se můžeme těšit dál?

Už 11. listopadu nás čeká školní turnaj v piškvorkách. Uskuteční se od 14 hodin v jídelně školy. Zájemci se mohou hlásit do 10. listopadu.

Koncem listopadu se uskuteční online soutěž MaSo. MaSo je týmová soutěž pro žáky 6. až 9. ročníků, kterou zaštiťuje matematicko-fyzikální fakulta Karlovy univerzity. Bližší informace získáte na nástěnce ve vestibulu školy nebo na webových stránkách MaSo – Matematická soutěž (cuni.cz).

Také už je zahájeno školní kolo Matematické olympiády pro 5. až 9. ročník. Zájemci se mohou hlásit u svých učitelů matematiky, od kterých získají zadání a informace k plnění úkolů a termínů odevzdání.

V prosinci nás potom bude čekat školní turnaj v SUDOKU a školní kolo Astronomické olympiády.

Těšíme se na další hojnou účast v soutěžích, takže neváhejte a pojďte si hrát a soutěžit.

Matematice zdar!