Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady
Vyhlášení voleb do školské rady z řad zákonných zástupců

 

Ředitel školy Brno, Horní 16, příspěvková organizace, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

              volby do školské rady. 

Datum konání voleb:        7. 6. 2021                

Místo konání voleb:         ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, přízemí – vestibul

Během nouzového stavu nebylo možné volby realizovat v původním termínu 9. 11. 2020.

S ukončením nouzového stavu (11. 4. 2021) je možné volby realizovat do tří měsíců od ukončení nouzového stavu.

Evidence kandidátů proběhla   do 22. 10. 2020 a kandidátní listina zůstala v platnosti.

Kandidátní listina bude od 7. 5.2021 zveřejněna na webových stránkách školy zshorni.cz a ve vestibulu školy.

Volby proběhnou 7.6. od 16.00 do 18.00 ve vestibulu školy.

 

 Kandidátní listina - zákonní zástupci žáků

 Pokyny ředitele školy k organizaci voleb

 Vyhlášení voleb do školské rady

 

V Brně  dne 7. 5. 2021

Mgr. Martin Petržela

ředitel školy