Volby do školské rady

Volby do školské rady

Volby do školské rady
Kandidátní listina - zákonní zástupci žáků

 

Kandidátní listina – zákonní zástupci  žáků

 

1.Paní Jana Kočičková, Ing., Mgr.,

 povoláním učitelka SŠ, projektová manažerka,

  zákonný zástupce Kateřiny Kočičkové, žákyně třídy  V. A

 

2.Paní Karolína Severinová, PhDr.,

 povoláním OSVČ,

 zákonný zástupce žáka Jana Severina, žáka II. B třídy

 

3.Pan Jan Šnajder,

 povoláním podnikatel,

 zákonný zástupce žákyně Angely Šnajderové, žákyně třídy  II. A.

 

Všichni uchazeči splnili zákonné podmínky pro přihlášení na kandidátní listinu.

 

V Brně dne 7. 5. 2021

 

Mgr. Martin Petržela

        ředitel školy.