Volby do školské rady

Volby do školské rady

Volby do školské rady
Volby do školské rady na další volební období

Vážení rodiče,

v listopadu proběhnou v naší škole volby do školské rady na další volební období.

Volit se bude člen školské rady za pedagogy a za zákonné zástupce žáků.

Volby bude vyhlašovat ředitel školy  Mgr. Martin Petržela.

Veškeré podrobné informace  - možnost  přihlášení kandidátů za zákonné zástupce žáků, organizace voleb budou ředitelem školy zveřejněny na začátku října na webu školy. 

Mgr. Jitka Maradová

předsedkyně  školské rady