Úhrady za kroužky

Úhrady za kroužky

Úhrady za kroužky
Vážení rodiče, v průběhu měsíce května bude provedeno vyúčtování úhrad za kroužky pořádané naší školou (vrácena částka za neodučené hodiny) a školní družinu (vrácena úhrada za duben – červen/2020).

Prosím, zašlete na e-mail ekonomka@zshorni.cz  následující informace:

  • Jméno dítěte
  • Třída
  • Název kroužků, které dítě navštěvovalo
  • Zda dítě navštěvovalo školní družinu
  • Číslo účtu, na který máme zaslat zůstatek peněz

 

Děkujeme

 

vedení ZŠ a MŠ Brno, Horní 16