Testování 5. a 7. tříd

Testování 5. a 7. tříd

Testování 5. a 7. tříd

V měsíci dubnu proběhne testování žáků 5. a 7. ročníků

Testování je rozděleno na dvě části:

  • Český jazyk a Člověk a jeho svět (a příroda)
  • Matematika a Anglický jazyk

Cenu za testování uhradí škola.

Výsledky budou k dispozici na http://www.diagnostik.cz.