Slovo ředitele

Slovo ředitele

Slovo ředitele
Vážení rodiče, milí žáci, děkujeme Vám za poskytnutí zpětné vazby pedagogům a vedení školy. V pokračující nelehké situaci děkujeme za vstřícnost, trpělivost a vzájemnou spolupráci.

Organizace výuky bude v následujícíh týdnech regulována. I naší snahou zůstává, abyste nebyli zahlceni úkoly a nesplnitelným množství práce, zohledněny budou hlavní předměty (český jazyk, anglický jazyk a matematika).

Hodnocení v současné době bude probíhat motivační formou, vlastní klasifikace proběhne po návratu do školy a dle situace.

S přáním pevného zdraví                         

     Mgr. Martin Petržela, ředitel školy